Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s Innovationspanel

KTH Innovation har utvecklat ett webbaserat marknadsundersökningsverktyg som kallas KTH:s Innovationspanel. Till panelen söker vi personer som vill dela med sig av sin kunskap och erfarenhet för att ge värdefull feedback på nya innovationer från KTH redan i en mycket tidig utvecklingsfas.

Anmäl dig till Innovationspanelen

Vill du gå med i Innovationspanelen? 

KTH Innovation arbetar löpande med över 200 idéer och det finns alltid projekt som är i behov av feedback på sina idéer och koncept. Här är innovationspanelen en mycket bra möjlighet att få tidig och viktig feedback från potentiella kunder, användare och andra intressenter.

KTH:s innovationspanel spelar en viktig roll när det gäller hur idéerna ska utvecklas vidare, vilka applikationer som bör prioriteras och i vissa fall om det överhuvudtaget är värt att gå vidare med idén.

Så fungerar innovationspanelen

KTH:s innovationspanel är webbaserad och skickas ut till respondenter ca 4-6 gånger per år. Det är alltid frivilligt att delta i undersökningarna och du som respondent kan när som helst välja att gå ur panelen eller avstå en specifik panel om det faller utom ditt kunskapsområde eller vid tidsbrist. Undersökningen tar mellan 5-20 minuter att genomföra beroende på projekt och område. 

För respondenterna är detta ett unikt tillfälle att få en inblick i de senaste tekniken och produkterna som utvecklas på KTH och för idébärarna är det en utmärkt möjlighet att få feedback från, men också en möjlighet att etablera kontakter med potentiella kunder och användare.

Möjlighet att följa projekten framåt

Resultatet av undersökningen återkopplas till de respondenter som lämnar sina kontaktuppgifter för detta syfte. På så sätt kan man som respondet få en bild av den sammanlagda feedbacken och svar på eventuella frågor. Det finns även möjlighet att anmäla intresse för att följa utvecklingen i projektet framgent och komma i kontakt med teamet om man vill fortsätta att vara involverad på något sätt eller om man är nyfiken på hur idén utvecklas.

Medlemmarna i Innovationspanelen kommer i huvudsak från industrin och de interna och externa nätverk som KTH Innovation har tillgång till. Ett exempel är KTH:s alumninätverk med fler än 40 000 tidigare KTH-studenter.

Goda resultat

Undersökningarna som har genomförts har givit mycket goda resultat. Det har varit hög svarsfrekvens för den här typen av undersökningar och projekten har fått mycket värdefull information om vad de potentiella kunderna ser som de största fördelarna, nackdelarna, potentiella tillämpningar, mm. Det har också lett till att projekten har kunnat knyta kontakter med potentiella kunder, partners, och andra personer som är intresserade av att följa projektet framåt och fungera som en resurs under utvecklingen.