Till innehåll på sidan

Anmäl dig till konferensen Teaching and Learning Unite!

Publicerad 2022-10-28

Är du nyfiken på vilka pedagogiska utvecklingsfrågor som diskuteras på universiteten inom Unite!? Konferensen Teaching and Learning Unite! 2022 – A Unite!-Ed Future erbjuder ett utmärkt tillfälle för utbyte av erfarenheter och idéer med fokus på bland annat interaktion i digitala och hybrida lärmiljöer, studentcentrerat lärande och olika aspekter av hållbar utveckling.

Konferensen kommer att äga rum online via Zoom den 10 november, klockan 9-16 och riktar sig till undervisande personal på alla Unite!:s partneruniversitet – inklusive doktorander och postdoktorer som undervisar – som är intresserade av att dela med sig av och utveckla undervisnings- och lärandemetoder.

Deltagande i konferensen är gratis för personal och studenter på universiteten inom Unite!.

Konferensprogrammet i pdf-format (pdf 107 kB)

Sista anmälningsdag är den 8 november 2022.

Kontaktperson: Charlotte Hurdelbrink, hurdel@kth.se

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-10-28