Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Dags för den 5:e Unite!-dialogen

Puff för den femte dialogen med en stockholmsbakgrund.

INBJUDAN

Publicerad 2022-02-14

Mars närmar sig, och därmed också den 5:e Unite Dialogen, ”New Horizons”, och KTH står som värd. Vid detta tillfälle kommer för första gången även medlemmarna i Horizon 2020-projektet att integrerat medverka i dialogen.

KTH står som värd för den kommande Unite!-dialog med temat New Horizons, som kommer att bli uppdelad i två delar: Online i mars och på plats i Stockholm i juni. Planen var ursprungligen att alla skulle träffas personligen i Stockholm i mars, men på grund av de ofta plötsliga förändringar som pandemin medfört, har anpassningar gjorts. Den 5:e dialogen kommer därför att delas upp i två delar (mars och juni). Detta kommer att möjliggöra fortsatta diskussioner och beslut samtidigt som säkerheten för alla inblandade värnas.

8–10 mars: Onlineevent

Del ett blir ett digitalt event som äger rum den 8–10 mars. Då kommer Unite! Governing Platform, Unite Academic Forum och General Assembly H2020 att mötas. Ytterligare information skickas till berörda parter separat.

Alla på KTH och övriga universitet inom Unite! är välkomna att delta i såväl Unite!-dialogens som H2020-projektets stormöten den 9 och 10 mars. Unite!-dialogens stormöte äger rum 9 mars 10:00-12:00 och kommer att fokusera på Unite!:s kommande utveckling. H2020-stormötet äger rum dagen därpå, 10 mars, 9:00-11:30. Båda mötena hålls via Zoom.

Anmäl dig till stormötena

13–15 juni: På plats-event

Del två kommer att vara ett Unite! Summer Community Event i Stockholm den 13–15 juni med fokus på att arbetsgrupperna E+ Task Forces och H2020 Work Packages träffas för att diskutera den senaste utvecklingen. Ett preliminärt program och registreringsinformation kommer att finnas tillgängligt efter eventet i mars.

Unite!-dialoger

Unite!-dialogerna är nyckeln till att öka Unite!:s synlighet inom medlemsuniversiteten och för att förmedla Unite!:s vision till universitetsanställda och studenter. Unite!-dialogerna är öppna för alla på medlemsuniversiteten. Rapporter, debatter och framtidsstrategier ska vara transparenta för alla som berörs av Unite! och bygga på ett aktivt engagemang hos medlemmarna.

Hittills har Unite! organiserat fyra dialoger:

  • 11-14 februari 2020, Esbo-Helsingfors/Finland. Värd: Aalto-universitetet.
  • 30 september 2020, Lissabon. Värd: Universidade de Lisboa.
  • 8-10 mars 2021, Grenoble. Värd: Grenoble INP i Frankrike (Rhone Alpes).
  • 29, 30 november och 1 december 2021, Barcelona. ​​Värd: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).