Till innehåll på sidan

Den VI Unite!-dialogen närmar sig: Dags för Unite! 2.0

Vy över Turin med alper i bakgrunden
Publicerad 2022-09-15

För att avsluta pilotfasen av Erasmus+-projektet och ta avstamp för framtida aktiviteter äger alliansens VI Unite!-dialog rum hos Politecnico di Torino, med arbetsgruppsmöten och offentliga plenarsessioner.

Politecnico di Torino (PoliTO) är värd för VI Unite!-dialogen från den 20:e till den 22:a september. Då kommer de aktiviteter som utvecklats under pilotfaserna för Unite! inom Erasmus+ och H2020 att utvecklas vidare till aktiviteter som nyligen fått förnyad finansiering för de kommande fyra åren. Verksamheten i Unite!:s H2020-pilot kommer att vara ett av de viktigaste dialogämnena, med det ambitiösa målet att föra samman alliansens utbildnings- och forsknings- och innovationsgemenskaper.
 
Tre öppna evenemang äger rum under dialogen:
 

  • "Unite! - nuvarande och framtida impact”, rundabordssamtal med externa intressenter;
  • "Unite! gemensam FoI-agenda och handlingsplan”, rundabordssamtal, som presenterar UNITE.H2020-strategin och pågående gemensamma pilotaktiviteter;
  • Rundabordssamtal om möjligheterna till samarbete mellan allianser relaterade till nätverket CLUSTER, Unite!s vagga.

Dessutom kommer dialogen att inkludera Rektorernas strategiska workshop och en serie styrelsemöten: Governing Platform, Steering Committee, Unite!:s studentorganisation (SURE!), och Akademiskt forum. Programmet avslutas med arbetsgruppsmöten samt en poster-session.

Program för VI Unite!-dialogen

Föregående Unite!-dialoger

Unite!-dialogerna är nyckelformatet för att öka synligheten för Unite! inom medlemsuniversiteten och deras ekosystem, och för att sprida Unite!:s vision bland universitetsfakultet, personal och studenter. Tidigare dialoger var:
 
11-14 februari 2020: Esbo-Helsingfors, värd Aalto-universitetet (Aalto)
30 september 2020: Lisboa, värd Universidade de Lisboa (ULisboa)
8-10 mars 2021: Grenoble, värd Grenoble INP Graduate School of Engineering and Management, University Grenoble Alpes (Grenoble INP-UGA)
29-30 november och 1 december 2021: Barcelona, ​​värd Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)
8-10 mars och 13-15 juni 2022: Stockholm, värd KTH

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-09-15