Till innehåll på sidan

IDEM, studentmobilitet som integrerar mångfald, inkludering och jämlikhet

Gruppen med personer som arbeter med IDEM
Publicerad 2022-04-25

Unite!-alliansen har åtagit sig att implementera en ny modell för inkluderande europeisk studentrörlighet genom Erasmus+ IDEM-projektet

Det nya Erasmus+-projektet "IDEM - Inclusion, Diversity, Equity in Mobility", syftar till att säkerställa och underlätta fullt deltagande för studenter med funktionshinder, flyktingstudenter och första generationens studenter i alla mobilitetsprogram mellan Unite!:s partneruniversitet. Det är studenter som fortfarande är underrepresenterade i traditionella fysiska rörlighetsprogram som Erasmus+. När de förbereder sig för att studera utomlands ställs de ofta inför strukturella begränsningar som gör det mycket svårare att förverkliga erfarenheter utomlands. Diskriminerande hinder och tillgångsutmaningar gör att många av dessa studenter inte ens överväger att delta i mobilitetsprogram under sin universitetsutbildning.

Baserat på tidigare erfarenheter från medlemsuniversiteten i Unite!-alliansen, syftar det nya Erasmus+-projektet "IDEM - Inclusion, Diversity, Equity in Mobility" till att utveckla konkreta lösningar under de kommande tre åren för att erbjuda så många studenter som möjligt möjligheten att delta i mobilitetsprogram mellan Unite!:s partneruniversitet.

Under sitt första personliga transnationella projektmöte som hölls på UPC Campus (30 mars – 1 april) arbetade IDEM-teamet med att planera modulerna för sin kommande utbildning i Grenoble (28 – 30 juni 2022) och med att definiera metodik och organisation för IDEM:s pilotprogram för mobilitet.
IDEM kommer att skapa och arbeta med två pilotprojekt, som båda fokuserar på studenter som upplever diskriminering på grund av hinder i tillgänglighet och uppsökande verksamhet som prioriterats av det nya Erasmus+-programmet. Aalto-universitetet och TU Darmstadt kommer att rikta in sig på studenter med hälsoproblem och funktionshinder; INP Grenoble kommer tillsammans med UPC och UL att koncentrera sig på studenter som upplever hinder bland annat på grund av kulturella skillnader och socioekonomiska barriärer. Piloterna är planerade att starta sommaren 2023.

Enligt Benedetta Gennaro, chef för International Student Services and Refugee Integration Unit vid Darmstadts tekniska universitet, kommer dessa piloter att erbjuda "konkret hjälp till andra europeiska universitet att utveckla mer flexibla mobilitetsprogram som erkänner individuella skillnader och svarar mot de specifika behoven hos dessa grupper".

IDEM-projektet

Projektet koordineras av Darmstadts tekniska universitet, i samarbete med INP-UGA Grenoble (Frankrike), Aalto-universitetet (Finland), Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech (Spanien) och Universidade de Lisboa (Portugal). Projektet förutspår att IDEM kommer att ha en inverkan på både studenter och partneruniversitet genom implementering av en mobilitetsmodell som kommer att förenkla byråkratin i de nuvarande utbytessystemen och göra dem mer smidiga och inriktade på kort- och långsiktig mobilitet, samt till blandad mobilitet.

Projektet planerar utbildning för universitetspersonal om funktionshinder, svårigheter och nackdelar bland studentpopulationen och kommer att tillhandahålla verktyg för att tillgodose deras mobilitetsbehov. Bootcamps (samarbetssessioner) planeras också, där debatter och reflektioner om mångfald, inkludering och jämlikhet i det europeiska systemet för högre utbildning kommer att främjas. Dessa tre koncept är grunden för att bygga en universitetsgemenskap som främjar ömsesidig respekt och främjar alla studenters egenmakt. Bootcamps kommer att stimulera en öppen diskurs för att lära av varandra om hur man etablerar verkligt demokratiska levnads-, lärande- och arbetsvillkor vid europeiska universitet.

Dessa utbildningar och diskussioner kommer också att tjäna till att utforma och dela en verktygslåda för att förse högre utbildningsinstitutioner med omfattande resurser för att hjälpa dem att identifiera och inkludera de olika dimensionerna av mångfald och inkludering i planeringen av universitetsstrategier.

Mer information om IDEM: Benedetta Gennaro - ( benedetta.gennaro@tu-darmstadt.de )

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-04-25