Till innehåll på sidan

Ny uppdragsförklaring 2030 leder vägen framåt

Publicerad 2022-04-08

Unite! vill bana väg för den spetskompetens inom forskning, innovation och utbildning som är avgörande för att möta vår tids utmaningar. Vår uppdragsförklaring 2030 sammanfattar dessa åtaganden och är resultatet av en samlad insats av hela Unite!-gemenskapen.

Unite! - University Network for Innovation, Technology and Engineering - siktar på nästa utvecklingsnivå som europeisk universitetsallians, och på att under de kommande åren skapa en mängd nya och aldrig tidigare skådade möjligheter för sina studenter, personal och partners. Under den resa som började 2019, syftar Unite! till att utvecklas som en dynamisk och inkluderande universitetsallians, engagerad i långsiktigt hållbart samarbete och progressiv integration.

I Unite!:s nya uppdragsförklaring 2030 definieras alliansens mål för de kommande åren på detta sätt:

  • Att utbilda högkvalificerade framtida europeiska och globala experter och ansvarsfulla medborgare med nyckelfärdigheter för den dubbla digitala och gröna övergången genom att tillhandahålla innovativa lärande- och undervisningsmöjligheter;
  • Bygga en stark och inkluderande gemenskap som främjar fritt flöde av idéer, brett deltagande och lika tillgång till dess erbjudanden;
  • Bygga ett välutvecklat flerspråkigt, virtuellt, fysiskt och blandat transeuropeiskt campus med sömlös mobilitet där dess studenter, personal och ekosystempartners hittar virtuella och fysiska mötesplatser, skapar möjligheter för lärande, forskning och innovation och erbjuder tjänster för att samarbeta och teambygga över hela Europa på en daglig bas, i en mängd olika format och genom många kanaler.

Unite! har fastställt vision och mål i sin nya uppdragsförklaring2030, som Unite!:s styrande organ godkände i mars 2022. Denna reviderade uppdragsförklaring utgör grunden i Unite!:s Erasmus+-ansökan för den aktuella utlysningen från EU-kommissionen. Uppdragsförklaring 2030 undertecknades av rektorerna för de nio Unite!-universiteten och är därmed ett exempel på den redan förlängda horisonten efter Unite!:s utvidgning december 2021.

"Våra samhällen står för närvarande inför en mängd utmaningar. Framför allt behöver vi en återgång till freden i Europa. Vi måste återuppliva värdet av fredlig internationell dialog och samarbete. Med fokus på en hållbar framtid måste vi också bekämpa klimatförändringarna och forma den digitala omställningen. Att ta itu med dagens och morgondagens utmaningar kräver nära samarbete, både över hela Europa och globalt. Som en allians av universitet med ett transdisciplinärt fokus på teknik och innovation, strävar vi efter att ge impulser för att utforma dessa transformativa processer. Unite! erbjuder stora möjligheter och är av betydande mervärde för alla våra studenter, akademiker, personal och i slutändan för våra samhällen. Vi är fast beslutna att forma framtiden för vår allians. Alla medlemmar i våra samhällen är motiverade att sträva efter nya horisonter för Unite!.”

Tanja Brühl, ordförande för Unite!

Läs hela artikeln på engelska

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-04-08