Till innehåll på sidan

Nya horisonter för Unite!

Skärmdump från Zoom-möte med Unite Governign Paltform visande deltagarna
Publicerad 2022-03-14

Den 5:e Unite!-dialogen, ”New Horizons”, ägde rum den 8-10 mars med KTH i Stockholm som värd. De två nya framtida partneruniversiteten - Graz University of Technology och Wroclaw University of Science and Technology - presenterade sig för alliansgemenskapen. Dialogen var också det första evenemanget där Horizon 2020-projektet var fullt ut representerat.

Efter en lång period med digitala möten ingav dialogen i Barcelona åter hopp om framtida personliga möten, och arrangörsteamet på KTH hoppades kunna genomföra en dialog på plats i Stockholm. Tyvärr ledde den osäkra covid-situationen ändå till ett beslut om digitalt genomförande. Alliansens ledningsgrupperingar beslutade sig dock för att personligen mötas på KTH, med två representanter per partner, inklusive de framtida.

Cirka 230 deltagare, däribland ledningsföreträdare, akademisk och administrativ personal och studenter från de sju alliansuniversiteten och de två framtida medlemmarna deltog i det öppna plenarmötet den 9 mars. Det var det första Unite!-evenemanget där en bredare publik från de nya partnerna deltog. Tanja Brühl, ordförande för Unite! välkomnade de nya partneruniversiteten och uttryckte stora förhoppningar för den framtida utvecklingen av Unite! i sitt välkomsttal:

– Vi valde titeln "New Horizons" för denna dialog. Jag tror att det är en perfekt inramning för det här evenemanget, men visar också på var vår allians för närvarande befinner sig och vad vi siktar på för framtiden.

De många framstegen, den nya projektansökan, ambitionerna för framtiden samt introduktion och en första presentation av de två nya framtida partneruniversiteteten stod på agendan. Alliansen breddar och fördjupar nu sin verksamhet med nio partners och går vidare mot en utrullningsfas som drar nytta av allt som har utvecklats under pilotfasen.

En annan viktig del av den 5:e dialogen var ett öppet plenarmöte för Unite! Horizon 2020-projektet – UNITE.H2020 – med över 100 deltagare. Målet med Horizon 2020-projektet är att utveckla en delad, integrerad och långsiktig strategi för forskning och innovation (R&I) i synergi med Unite! Erasmus+-projektet, och att utveckla pilotinitiativ inom olika policymoduler. Under sessionen presenterade koordinatorerna för de nio arbetspaketen sina aktiviteter.

– I nuvarande skede har dialogen har varit avgörande för att peka ut hur Unite!:s under nästa fas både kan visa progression i etableringen av de initiativ som initierades under pilotfasen, och samtidigt fortsätta att utveckla nya aktiviteter som kommer att gynna Unite!, våra partners och det europeiska perspektivet på högre utbildning och forskning, säger Stefan Östlund, vicerektor för globala relationer vid KTH och värd för plenarsessionen.

Förutom de öppna sessionerna hölls för första gången möten för Unite! Governing Platform och Unite!:s Akademiska Forum med deltagande från alla de framtida nio partneruniversiteten. UNITE.H2020:s generalförsamling avslutade dialogen.

  • I Unite! Governing Platform diskuterade rektorerna ytterligare finansiering för Unite! utöver budgeten för det nya Erasmus+-projektet. De beslutade också att officiellt underteckna Unite! Mission Statement 2030. Ytterligare diskussionsämnen var en europeiska examen, kriget i Ukraina och hur man kan möjliggöra att erbjuda flyktingar ett nytt akademiskt hem.
     
  • Unite!:s Akademiska Forum uttryckte sitt stöd för Unite! Mission Statement 2030 som enhälligt bifölls i det första officiella röstningsförfarandet. Erasmus+-ansökan, seed-finansiering och studentmedverkan diskuterades också.
     
  • Generalförsamlingen för UNITE.H2020 godkände den initiala strukturen för den gemensamma R&I-agendan som kommer att slutföras i juni 2022. Den gemensamma R&I-agendan kommer att bestå av den gemensamma R&I-strategin och de pilotaktiviteter som utvecklas under projektet, vilket ger underlag till att fastställa grunderna för gemensamma riktlinjer för att stärka R&I-dimensionen i Unite!.

Under dialogen – även om det inte ingick i det officiella programmet – arbetade Unite!:s Grant Writing Team vidare på den nya Erasmus+-ansökan mot en slutgiltig version. Ansökan omfattar en period på 4+2 år med start i november 2022. Sista ansökningsdag är den 22 mars och resultaten väntas under sommaren 2022.

– Diskussionerna som ägde rum vid den 5:e dialogen kommer att vara avgörande för alliansens framtid, och i ljuset av det senaste internationella scenariot kommer värden som respekt, tolerans, enighet och framåtskridande som Unite! representerar att vara än mer relevanta under de kommande åren, säger Mirko Varano, Key Liasion Officer för Unite! på KTH

Då dialogen hölls digitalt, kommer alla involverade i Unite! att få möjlighet att träffas personligen vid ett Community Event i Stockholm i juni. Då kommer representanterna för de olika arbetsgrupperna (Task Forces och Work Packages) att mötas under en tredagarsperiod.

Nästa Unite!-dialog äger rum i september 2022 och då med Politecnico di Torino som värd. Det kommer att vara den sista dialogen under pilotfasen.

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-03-14