Till innehåll på sidan

Nystart för Unite! 2.0 i Graz

19 medlemmar i styrgruppen samlade runt konferensbord
Publicerad 2022-11-08

Unite! har nu avslutat pilotfasen av sitt projekt inom Erasmus+ för att gå in i en ny projektfas de kommande fyra åren med implementering av ett europeiskt universitetet för innovation, teknik och ingenjörskonst.

Från 1 till 3 november stod TU Graz, Graz tekniska universitet, värd för det första mötet med Unite!:s styrgrupp sedan EU tillkännagav sitt beslut att finansiera alliansen i ytterligare fyra år inom ramen för Erasmus+-programmet. Unite!:s styrgrupp, som består av sekretariatet, alla Key Liaison Officers (KLO) (nyckelkontaktpersonerna från varje partneruniversitet), arbetspaketledarna för den nya projektfasen och studenterna i SURE, Unite! for Representation and Empowerment, diskuterade målen och delprojekten för den nya fasen.

Unite!:s förslag att utgöra en drivkraft för teknik och innovation för ett grönt och digitalt Europa godkändes i juli av Europeiska kommissionen. Under de senaste tre åren har alliansens arbetsgrupper med mer än 500 aktiva medlemmar (lärare, forskare, administratörer och studenter) implementerat pilotfasen. Den nya fasen som börjar i november 2022, bygger på det arbete och de projekt som redan initierats och är inspirerad och vägledd av alliansens Mission Statement 2030.

Sedan den nya ansökan godkändes av Europeiska kommissionen har de senaste mötena för Unite!:s styrgrupp ägt rum hos de nya partnerna i alliansen: Wrocław Tech var värd för Unite!:s styrgrupp den 6-7 september och denna gång TU Graz.

"En späckad agenda", säger TU Graz värd och KLO Sabine Prem och tillägger: "Som en av två nya fullvärdiga medlemmar i Unite!-alliansen är vi mycket hedrade över att vara värd för detta minnesvärda kommittémöte som markerar början på en ny Unite!-era På TU Graz ser vi fram emot att inspireras och inspirera våra partners när vi arbetar tillsammans på en ljus framtid för europeisk högre utbildning.

Planer för de kommande fyra åren

I det nu beviljade förslaget, uttrycker Unite! viljan att vara ett europeiskt modelluniversitet inom innovation, teknik och ingenjörskonst som angriper målen för hållbar utveckling genom en digital och grön omställning. För att uppnå det kommer alliansen att främja samhällsutveckling nedifrån och upp och stärka studenternas deltagande och engagemang i alla dess arbetsgrupper.

Bland de olika projekt som alliansen arbetar med är ett av de konkreta resultaten att gå vidare i implementeringen av den europeiska examen och utvecklingen av en europeisk doktorandskola inom sina fokusområden: Hållbar energi, Artificiell Intelligens, Industri 4.0 och Entreprenörskap.

På TU Graz presenterade arbetspaketsledarna sina program för de kommande månaderna och kommittémedlemmarna fick en gemensam bild av resultat och uppgifter. Datum för studentfestivalen i Lissabon under våren fastställdes (29 juni-1 juli 2023) liksom datum för de kommande fyra dialogerna i Grenoble (28 februari-2 mars 2023), Wroclaw (19-21 september 2023), Graz (27-29 februari 2024) ) och Darmstadt (30 sptember-2 oktober 2024). Vidare diskuterade styrgruppens medlemmar studentmedverkan genom SURE! och uppdaterades gällande framtida finansiering av FoI för europeiska universitet och möjliga associerade partners.

I det nya förslaget kommer de nio arbetsgrupperna, som var och en leds av ett av partneruniversiteteten, att fortsätta att bygga paraplyet för alla dessa projekt som täcker områdena styrning och kvalitetssäkring (TUDa); digitalt campus (TU Graz); inkludering, mångfald och välbefinnande (ULisboa); innovativ undervisning och lärande (Aalto); flexibelt utbildningsutbud (KTH); professionell utveckling och utbildning (Grenoble INP-UGA); PhD för forskning, innovation och samhälle (PoliTO); Open Innovation Community for Green Transition (Wroclaw Tech) och strategisk outreach, Impact och informationsspridning (UPC).

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-11-08