Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Såddfinansiering genom Unite!

En växt som spirar ur en burk fylld med mynt
Publicerad 2023-03-20

Ekonomiskt stöd till innovativa idéer från lärare, forskare och studenter inom hela Unite!-alliansen.

Unite!:s såddfiansiering (Seed Fund) har som mål att maximera potentialen inom Unite! Den ger ekonomiskt stöd till innovativa, samskapande och samarbetande idéer från lärare, forskare och studenter inom hela Unite!-alliansen. Såddfinansieringen avser att att stödja utforskande aktiviteter och utveckling av attraktiva och mångsidiga aktiviteter och projekt, för att hjälpa till att säkra antingen ytterligare medel för ett projekt eller att genomföra samarbete kring gemensamma, ambitiösa och innovativa idéer inom alliansen.

Alla ansökningar kommer att gå via Metacampus, Unite!s digitala plattform. Ansökningar öppnar den 15 mars 2023 och deadlines för inlämningar varierar från 15 till 31 maj 2023 beroende på ämnet för förslaget.

Läs hela artikeln på engeska på Unite!:s webbplats