Till innehåll på sidan

Studentgemenskap på Unite!:s studentfestival

Gruppbild med alla deltagarna på studentfestivalen
Publicerad 2023-08-09

Unite!:s Studentfestival 2023 ägde rum på universitetet i Lissabon mellan den 29 juni och den 1 juli, det första evenemanget för hela studentgemenskapen i de nio partneruniversiteten inom Unite!.

Under tre dagar upplevde universitetet i Lissabon ett speciellt tillfälle då tvåhundra studenter från de nio partneruniversiteten inom Unite! samlades till Unite!:s studentfestival, i det som var det första alliansevenemanget av studenter, för studenter.

Studenterna, fördelade på 6 platser vid universitetet i Lissabon, samlades i 18 arbetsgrupper där de debatterade och fördjupade sig inom följande teman: Studentengagemang i Unite!, nätbaserad undervisning, hållbarhet och energikris, inkludering, mångfald och välmående bland studenter, framtidens universitet och hur man kommunicerar Unite!

Läs mer om Unite! Student Festival på Unite!:s webbplats (engelska)

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-08-09