Till innehåll på sidan

Unite! arbetar för ukrainska universitets gröna omställning

Publicerad 2023-01-27

Efter ett initiativ från Wrocław Tech, har Unite! bjudit in sju universitet från Ukraina till samarbete.

Samarbetet genomförs inom projektet "Grön transformation vid ukrainska universitet", finansierat av den polska nationella myndigheten för akademiskt utbyte. Huvudsyftet är att stödja det akademiska samfundet i Ukraina genom att engagera partnerinstitutioner i regelbundna aktiviteter under Unite! Erasmus+-programmet, och arbetet kommer att genomföras av Unite!:s arbetsgrupp för "An Open Innovation Community for the Green Transition", och som leds av Wrocław Tech. Ett andra, lika viktigt mål är att etablera ett permanent samarbete mellan ukrainska universitet och Unite!, vilket kommer att underlätta landets återuppbyggnadsprocess efter kriget, samt utgöra ett viktigt steg i processen för dess integration i Europeiska unionen.

- Att göra det här projektet till verklighet är en milstolpe i samarbetet mellan det Europeiska Universitetet och universitet i Ukraina, säger professor Arkadiusz Wójs, rektor vid Wrocław Tech. Jag är glad att det är Wrocław Tech som kan spela en viktig roll för att underlätta våra ukrainska kollegors samarbete med konsortiet, och följaktligen med partners från hela Europa. Vi ser denna aktion som ett uttryck för solidaritet med det ukrainska akademiska samfundet i denna särskilt svåra tid.

Ett möte mellan representanter för alla partneruniversitet från Ukraina och representanter för Unite!, inklusive alliansens generalsekreterare Andreas Winkler, kommer att hållas i samband med lanseringen av projektet vid Wrocław Tech mellan den 25 och 28 januari 2023. Vid mötet kommer också ledningsrepresentanter vid Wrocław University of Science and Technology att delta. Deltagarna kommer att fokusera på att utveckla och godkänna projektets arbetsplan.

- Samarbete med det akademiska samfundet i Ukraina har stor potential för vår allians och är av särskild politisk betydelse, säger Andreas Winkler, generalsekreterare för Unite!. Dagens möte är viktigt eftersom det tillåter oss att tillsammans diskutera en plan för samarbete och stöd i nyckelområdet för miljöskydd och grön omställning inom återuppbyggnaden av Ukraina.

Gröna standarder vid ukrainska universitet

Projektet bygger på fyra huvuduppgifter.

För det första utvecklingen av gröna standarder för ukrainska universitet med avseende på utbildning och forskningsverksamhet inom teknik och tekniska vetenskaper, samt utvecklingen av en lokal version av dessa med de ukrainska universitetens särdrag i åtanke. Den andra uppgiften kommer att innebära utveckling av en grön campusmodell och implementering av standarder inom området forsknings- och undervisningsverksamhet och campusverksamhet. En annan uppgift är en 2-veckors kurs om "Gröna teknologier för utveckling av det ukrainska samhället", som kommer att ges för studenter från ukrainska universitet och lärare från universiteten inom Unite!. Kursen kommer att fokusera på ämnen som hänför sig till discipliner som kommer att vara tillämpliga på återuppbyggnad och modernisering av Ukrainas industri och infrastruktur. Den sista uppgiften är att utveckla och implementera ett mikrocertifieringssystem för ukrainska studenter inom området relaterat till grön omvandling.

Följande ukrainska universitet kommer att delta i projektet:

  • Sumy State University (Сумський державний університет)
  • Dnipro University of Technology (Національний ТУ "Дніпровська політехніка")
  • Kharkiv National University of Radio Electronics (Харківський національний університет радіоелектроніки)
  • Lutsk National Technical University (Луцький національний технічний університет)
  • Odessa National Polytechnic University (Національний університет "Одеська політехніка")
  • Khmelnytskyi National University (Хмельницький національний університет)
  • Lviv Polytechnic National University (Національний університет "Львівська політехніка")

Med 882.446 PLN (187.550 Euro) i finansiering från den polska nationella myndigheten för akademiskt utbyte kommer projektet att genomföras under perioden fram till den 31 december 2023.

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-01-27