Till innehåll på sidan

Bostadsmarknadens dynamik

Tid: Må 2023-06-12 kl 10.00

Plats: E3, Osquars backe 14, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/63403450921

Språk: Engelska

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Respondent: Sviatlana Engerstam , Fastighetsekonomi och finans

Opponent: Docent Peter Palm, Malmö Universitet

Handledare: Docent Abukar Warsame, Fastighetsekonomi och finans; Professor Mats Wilhelmsson, Fastighetsekonomi och finans

QC230522

Abstract

Bostadsmarknadens dynamik är ett komplext fenomen. Forskningen är enorm och omfattar tusentals studier gjorda på nationell och internationell nivå. Empiriska studier tyder på att bostadsmarknaderna skiljer sig åt i lokala institutionella arrangemang och det kan påverka hur de utvecklas över tiden. Att analysera bostadsmarknadens dynamik i olika institutionella miljöer och att öka vår förståelse om den är huvudsyftet med denna avhandling.

Forskningsfokus ligger på analys av relevanta teorier och empiriska modeller som kan förklara utvecklingen av huspriser på lång sikt. Med tanke på att priserna påverkar bostadsbyggandet är fokus också på att förstå effekterna av sambandet mellan nybyggnation och underliggande fundamentala faktorer tillsammans med olika institutionella arrangemang som kan skilja sig åt mellan länder. De inkluderar banklånepolitik, värderingsmetoder, olika regleringar som hyresreglering, restriktioner av mark- och nybyggnation.

Den svenska bostadsmarknaden valdes för tillämpad analys. Analysen utförs med kombinationen av kvalitativ och kvantitativ metodik och tillämpar flera forskningsmetoder som systematisk litteraturgenomgång och paneldataanalys med tillämpning av avancerade ekonometriska tekniker som Dynamisk Minsta Kvadratmetod (Dynamic Ordinary Least Squares), Fixa- och Slumpmässiga Effekter (Fixed and Random Effects) and Skenbart Orelaterade Regressioner (Seemingly Unrelated Regressions). Fyra studier genomförs med dessa metoder.

Resultaten från empirisk litteratur tyder på att ränta, disponibel inkomst och befolkningstillväxt verkar vara avgörande faktorer för bostadsprisutveckling (Artikel 1). Studien klassificerar fundamentala faktorer i förhållande till storleken på deras elasticitet. De grundläggande faktorerna kan dock inte alltid ge en förklaring till avvikelserna i bostadsprisdynamiken i olika länder, men institutionell miljö kan göra det (Artikel 2). Analysen visar att restriktioner av markpriser och nybyggnation, tillsammans med ett antal grundläggande faktorer, påverkar den genomsnittliga storleken på lägenhet i nybyggnation (Artikel 3). Hyres och prisnivån på bostadsmarknaden med hyresregleringen bidrar inte till utvecklingen av det totala bostadsbeståndet. Undanträngningseffekten uppstår främst i marknadens hyressektor men inte i bostadsrättssegmentet (Artikel 4).

Denna forskning bidrar till en bättre förståelse av bostadsmarknadernas dynamik och föreslår politiska åtgärder som kan minska riskerna för bostadsbubblor och förbättra den socioekonomiska utvecklingen på lång sikt.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-327148