Hoppa till huvudinnehållet

Sviatlana Engerstam

Profilbild av Sviatlana Engerstam

Adjunkt/Studierektor


Om mig

Jag är lärare, forskare och praktiserande ekonom med inriktning fastighetsekonomi, finans och fastighetsvärdering med mer än 15 års erfarenhet. Tidigare studier inkluderar Masterexamen i Fastighetsekonomi, Masterexamen i Projektledning och verksamhetsutveckling, Licentiatexamen i Infrastruktur samt Doktorsexamen i Fastighetsekonomi från KTH Kungliga Tekniska Högskolan, den senare inriktad på ekonomiska och institutionella aspekter av bostadsmarknadens dynamik i Sverige och i internationella sammanhang.

Forskningsintressena inkluderar analys av relevanta teorier och empiriska modeller som kan förklara utvecklingen av bostadspriser på lång sikt. Med tanke på att priserna påverkar bostadsbyggandet undersöker min nuvarande forskning också effekterna av förhållandet mellan nybyggnation och underliggande faktorer, tillsammans med olika institutionella arrangemang som hyreskontroll, värdering, mark- och byggnadspolitik som kan skilja sig åt mellan länder och därmed påverka den hållbara utvecklingen av bostadsmarknaderna på lång sikt.

Undervisningsportföljen omfattar kursansvarig och examinatorsroller inom fastighetsekonomi, finans, fastighetsvärdering, makroekonomi och konjunkturkurser samt handledning av examensarbeten på avanserad och grundnivå.

Mina professionella intresser ligger inom de nära relationer mellan akademi, näringsliv och samhälle. Jag är ledamot i styrelsen för SEPREF Swedish Property Research Forum på Samhällsbyggarna Svenskt Industrinätverk för Samhällsbyggande.

Min mångsidig erfarenhet av ledning och ledarskap inkluderar olika roller som medlem i rekryteringskommitté, arrangör av branschseminarier, mentorskap och arbetsuppgifter för skydd- och arbetsmiljö.


Kurser

Avancerad fastighetsvärdering och analys (AI2154), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Fastighetsvärdering (AI1147), examinator, lärare | Kurswebb

Fastighetsvärdering för samhällsbyggnad (AI1148), examinator | Kurswebb

Konjunkturcykler på bygg- och fastighetsmarknaden (AI2106), examinator, kursansvarig | Kurswebb