Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bostadsbrist? – delar av bostadsbeståndet saknar folkbokförda

Tid: Fr 2022-10-28 kl 08.15 - 09.00

Plats: zoom

Språk: svenska

Medverkande: Herman Donner, KTH; Bo Söderberg, KTH; Bengt Rådman, VD Årehus; Åke Gunnelin, KTH

Exportera till kalender

Bostadsmarknaden har många sidor, där hemlöshet och trångboddhet nog är det allvarligaste problemet. Vi har
denna gång ändå valt att titta på den motsatta sidan av bostadsbeståndet: Bostäder med få, eller inga, folkbokförda
boende. Det visar sig vara anmärkningsvärt många, särskilt hyres- och bostadsrätter.
Hur stor bostadskapacitet kan sägas vara ineffektivt utnyttjad?

Anmälan sker på KTH Bostad 2.0 - En bostadsmarknad för alla | KTH

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2022-10-25