Till innehåll på sidan

Lunchkonserter

KTH:s lunchkonsertserie gör ett uppehåll under hösten 2022.

Elever från Operahögskolan uppträder under en lunchkonsert i Sing Sing.

Lokalen Sing-Sing på INDEK byggs om för utställningar och undervisning och kommer inte längre att kunna användas för KTH:s lunchkonserter. Under hösten 2022 har KTH ett uppehåll med förhopping om att konserterna kan komma igång igen under våren 2023.

Repertoaren är varierande från opera och kammarmusik till jazz. Tiden, 12.10-12.50, är alltid densamma med fri entré.

För mer information och datum uppsök vår konsertkalender.

Konserterna arrangeras av Director Musices, Mats Janhagen.

Välkommen!

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-06-20