Till innehåll på sidan

Rektors jämställdhets- och mångfaldspris

För att stärka jämställdhets- och mångfaldsarbetet instiftades 1999 ett jämställdhets- och mångfaldspris. Priset tilldelas en anställd och en student som under året särskilt arbetat för att främja dessa frågor.

Rektors jämställdhets- och mångfaldspris för anställda

Rektors jämställdhets- och mångfaldspris för anställda inrättades av rektor 1999 och syftar till att stärka jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom KTH. Priset om 10 000 kronor tilldelas anställd på KTH att använda till tjänsteresor och/eller förkovran inom ämnet. Priset delas årligen ut av rektor i samband med diplomeringshögtiden i december.

Anställda på KTH har möjlighet att nominera kandidater. På den här sidan kan du läsa mer om kriterier och hur du nominerar.

2022 Elisabeth Hammam Lie
2021 Madeline Balaam
2020 Viggo Kann
2019 Muriel Beser Hugosson, skolchef vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
2018 Marianne Ekman Rising, professor
2017 Gabriella Hernqvist, kommunikatör
2016 Malin Åberg Wennerholm, universitetsadjunkt
2015 Elisabet Rachlew, professor
2014 Per Norström ECE skolan för sitt arbete i tekniklyftet
2013 Irina Radulescu
2011 Katja Gallo
2010 Ida Borgh och Peter Kolmskog, doktorander
2009 Katja Grillner
2008 Margareta Norell Bergendahl
2007 Ingrid Melinder
2005 Isabelle Dussauge och Åsa Lindström, doktorander

Jämställdhets- och mångfaldspris för studenter

2022 Fuad Alam
2021 Lisa Wiklund och Olivia Archer
2020 Isabell Eriksson och Veronica Vilbern
2019 Alexi Ramskog, Anna Strandberg och Sidra Akbar
2018 Fanny Ekman och Hanna Fogdal
2017 Marika Daleke
2016 Anna Karlhede
2015 Matilda Taube
2014 Emelie Holm
2013 Elham Kalhori
2011 David Brinnen
2010 Susanna Berggren
2009 Linus Ericsson
2008 Linda Mattsson
2005 Johanna Eriksson

Priset delas ut av rektor eller prorektor i samband med Diplomutdelningen i Stockholms Stadshus i december.