Tenure Track

KTH:s karriärväg för unga forskare vänder sig till dig som ska ansöka om en tjänst som biträdande lektor hos oss på KTH. När du blir antagen till Tenure Track erbjuds du ett karriärutvecklingsprogram, som innehåller nätverksbyggande, stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling samt ledarskapsutbildning.

De akademiska anställningarna på KTH anknyter till det internationellt etablerade begreppet Tenure Track. Karriärvägen inleds med en anställning som biträdande lektor, för vilken det krävs doktorsexamen och en postdoktorserfarenhet. Efter ca. fyra år har en biträdande lektor rätt att prövas för befordran till lektor, och om detta är framgångsrikt, bli tillsvidareanställd. Efter ytterligare en period som lektor kan man ansöka om att bli befordrad till professor.

Tenure Track

En anställning inom KTH:s Tenure Track innebär ett långsiktigt åtagande från KTH, i form av resurser och utvecklingsmöjligheter. KTH:s Tenure Track utgår från universitetets arbete med rekrytering och utveckling av fakulteten.

Karriärutvecklingsstöd

Karriärutvecklingsstödet tydliggör vad som krävs för en vidare meritering till lektor och professor och att erbjuda möjligheter till utveckling inom områden som är relevanta för en vidare karriär vid KTH.

Kompetensstödet består av fyra delar:

  • KTHs mentorprogram Partners in Learning, PIL-programmet
  • Vetenskaplig utveckling
  • Pedagogisk utveckling
  • Ledarskapsutveckling (karriärsteg lektor)