Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tenure Track

KTH:s karriärväg för unga forskare vänder sig till dig som ska ansöka om en tjänst som biträdande lektor hos oss på KTH. När du blir antagen till Tenure Track erbjuds du karriärutveckling, som innehåller nätverksbyggande, stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling samt ledarskapsutbildning.

Akademiskt karriärstöd

KTH:s akademiska karriärstöd är forskningsbaserat med utgångspunkter i de områden som är meriterande för tenure track; vetenskapliga meriter, pedagogiska meriter samt ledning och samverkan. Därutöver ingår även lärande om jämställdhet och KTH:s värdegrund.

De olika aktiviteterna ska fungera som support i den vidare meriteringen till lektor, professor samt en vidare karriär vid KTH. Karriärstödet är under utveckling och består idag av tre delar:

Partners In Learning, PIL-programmet

PIL-programmet riktar sig till dig som är biträdande lektor. Begreppet PIL ska symbolisera framåtblickande och gynnsam utveckling. Från och med våren 2018 är det ett uttalat önskemål att samtliga medarbetare med ett biträdande lektorat vid KTH deltar i PIL-programmet.

PIL är ett positivt stöd för medarbetare i tenure tracks första steg och fungerar som förberedelse inför befordran till lektor. Partners-In-Learning syftar till att skapa ett utbyte mellan biträdande lektorer och mer seniora medarbetare vid KTH. I fokus står det akademiska ledarskapet och den egna utvecklingen inom akademin. Upplägget innebär att PIL aktörerna/deltagarna till viss del skapar innehållet själva utifrån identifierade kunskapsbehov.

Infografik: Text Partners-In-Learning bland flera prickar som tillsammans bildar en helhet och avslutas i en pil som syftar till gemensam utveckling.

PIL består av träffar med en erfaren partner som har tenure track position samt nio lärtillfällen, vilka inkluderar kick-off, ett internat, sex tematräffar samt en avslutning. Omfattningen är inklusive internatet cirka 30 timmar.

Är du nyfiken på PIL-programmet och vill veta mer kan du vända dig till programansvariga Professor Johann Packendorff, johann.packendorff@indek.kth.se  & Ekon.dr Lotta Snickare. Nästa omgång startar hösten 2020.

Pedagogisk utveckling och akademiskt lärarskap

Högskolepedagogik  Exempelvis i ditt arbete med utveckling av kurser, utbildningsprogram, lärmiljöer och din egna pedagogiska kompetensutveckling.

Ledarskap för lektorer

Kontaktperson är Johanna Ekander ( personalutveckling@kth.se ).