Hoppa till huvudinnehållet

Anna Granath Hansson

Profilbild av Anna Granath Hansson

Universitetsadjunkt

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Anna Granath Hansson tog sin civilingenjörsexamen i fastighetsekonomi på KTH 1995. Mellan 1995 och 2014 arbetade hon i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige och kontinentaleuropa, bl.a. på Nordea, Catella och Skanska. Efter att ha återvänt till Sverige 2014 påbörjade hon sina doktorandstudier på KTH. Hennes doktorsavhandling om institutionella förutsättningar för bostadsbyggande i de lägre prissegmenten i Tyskland och Sverige godkändes 2017.

För närvarande arbetar Anna i följande forskningsprojekt:

- Utveckling av kommunala strategier för att bättre möta bostadsbehovet hos hushåll med en svag ställning på bostadsmarknaden (2018-2021)

- Property rights in Swedish multi-family housing (2018-2021)

- The Social Sustainable City - the Role of Strategic Planning for Local Housing Markets, tillsammans med OsloMet, finansierat av Norges forskningsråd (2020-2022)

- Inclusionary Housing in Sweden and the Nordics, tillsammans med OsloMet, Aalborg och Aalto universitet (2021-2022)

Forskningsområden: Bostadsbrist och bostadsutbud, institutionella förutsättningar för bostadsbyggande, europeiska jämförande studier.

Nyckelord: projektutveckling, bostadsutbud, bostadspolitik, bostäder i de lägre hyres- och prissegmenten, stadsplanering, markfrågor, projektfinansiering.

Undervisning: Kursansvarig och examinator i Markexploatering, Plangenomförande och Fastighets- och stadsutveckling. Handledning av kandidat- och masterarbeten. Bihandledare för två doktorander.

Extern medverkan: ARL German Academy for Spatial Research and Planning (medlem av den internationella arbetsgruppen Land Policies), medlem av redaktionsrådet för Nordic Journal of Urban Studies, KTHs kontaktperson i Forum för Bostadsforskning Stockholm (ett samarbete mellan Stockholms universitet och KTH).


Kurser

Examensarbete inom Mark- och fastighetsjuridik, avancerad nivå (AI252X), lärare | Kurswebb

Fastighets- och stadsutveckling (AI1522), examinator, lärare | Kurswebb

Markexploatering (AI1524), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Markexploatering (AI2517), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Plangenomförande (AI2511), examinator, kursansvarig | Kurswebb