Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Publikationer av Ann Legeby

Refereegranskade

Artiklar

[1]
A. Legeby et al., "New urban habits in Stockholm following COVID-19," Urban Studies, vol. 60, no. 8, s. 1448-1464, 2023.
[2]
A. Legeby och C. Pech, "Social values and social infrastructures : a multi-perspective approach to place," Buildings and Cities, vol. 4, no. 1, s. 801-816, 2023.
[4]
J. Colding et al., "Frontiers in Social-Ecological Urbanism," Land, vol. 11, no. 6, s. 929, 2022.
[6]
M. B. Pont et al., "The spatial distribution and frequency of street, plot and building types across five European cities," ENVIRONMENT AND PLANNING B-URBAN ANALYTICS AND CITY SCIENCE, vol. 46, no. 7, s. 1226-1242, 2019.
[7]
K. Samuelsson et al., "Impact of environment on people's everyday experiences in Stockholm," Landscape and Urban Planning, vol. 171, s. 7-17, 2018.
[8]
E. Abshirini, D. Koch och A. Legeby, "Flood Resilient Cities : A Syntactic and Metric Novel on Measuring the Resilience of Cities against Flooding, Gothenburg, Sweden," Journal of Geographic Information System, vol. 9, s. 505-534, 2017.
[9]
A. Legeby och L. Marcus, "Does the urban structure of Swedish cities inhibit the sharing of public space?," Built Environment, vol. 37, no. 2, s. 155-169, 2011.

Konferensbidrag

[11]
C. Feng, D. Koch och A. Legeby, "Accessibility patterns based on steps, direction changes, and angular deviation : Are they consistent?," i Proceedings: 13th International Space Syntax Symposium, 2022, s. 534:1-20.
[12]
D. Koch och A. Legeby, "Equal living environments : Universal design and (un)equal access from a syntactic perspective, Uppsala, Sweden," i Proceedings 13th International Space Syntax Symposium, 2022, s. 466:1-26.
[13]
D. Koch och A. Legeby, "Equal living environments Universal design and (un)equal access from a syntactic perspective, Uppsala, Sweden," i Proceedings 13th International Space Syntax Symposium, SSS 2022, 2022.
[14]
A. Legeby och C. Feng, "Towards Just Cities : An architectural approach to mapping unequal living conditions," i Proceedings 13th International Space Syntax Symposium, SSS 2022, 2022.
[15]
A. Legeby och D. Koch, "Ändrade vanor i staden till följd av pandemin," i Kris och transformation : Nationellt möte Tillämpad Stadsbyggnad 2020, 2021, s. 38-44.
[16]
P. Miranda Carranza, A. Legeby och D. Koch, "Path Diagrams : Configurational descriptions from GIS data, an algorithm and its implications," i Proceedings of the 12th Space Syntax Symposium, 2019, s. 289:1-289:15.
[17]
A. Legeby, D. Koch och P. Miranda Carranza, "Schools at 'Front Row' : Public buildings in relation to societal presence and social exclusion," i Proceedings of the 12th Space Syntax Symposium, 2019, s. 287-2:1-287-2:19.
[18]
D. Koch, A. Legeby och P. Miranda Carranza, "Suburbs and Power : Configuration, Direct and Symbolic Presence, Absence, and Power in The Swedish Suburb Gottsunda," i Proceedings of the 12th Space Syntax Symposium, 2019, s. 264-2:1-264-2:21.
[19]
A. Legeby, D. Koch och E. Abshirini, "Characterizing urban centres Reading configuration as point, line, field," i Proceedings of the 11th Space Syntax Symposium, 2017, s. 78.1-78.16.
[20]
E. Abshirini, D. Koch och A. Legeby, "Flood hazard and its impact on the resilience of cities : An accessibility-based approach to amenities in the city of Gothenburg, Sweden," i Proceedings - 11th International Space Syntax Symposium, SSS 2017, 2017, s. 36.1-36.15.
[21]
D. Koch, A. Legeby och E. Abshirini, "Perspectives on Culture : to witness, engage with, show, or do in cities," i Proceedings - 11th International Space Syntax Symposium, SSS 2017, 2017, s. 130.1-130.15.
[22]
K. Sun, M. B. Pont och A. Legeby, "Squares for co-presence : The influence of urban form on the intensity and diversity of people co-present in 12 squares in Gothenburg," i Proceedings - 11th International Space Syntax Symposium, SSS 2017, 2017, s. 115.1-115.20.
[23]
A. Legeby, M. Berghauser Pont och L. Marcus, "Streets for co-presence? : Mapping potentials," i Proceedings of the 10th International Space Syntax Symposium, 2015, s. 108:1-108:17.
[24]
A. Legeby, "Configuration and co-presence : The underpinnings of job opportunities," i Proceedings of the 9th International Space Syntax Symposium, 2013.
[25]
L. Marcus och A. Legeby, "The need for co-presence in urban complexity : Measuring social capital using space syntax," i Proceedings Eigth International Space Syntax Symposium, 2012.
[26]
A. Legeby, "Urban Structure and Unemployment : Does urban structure in segregated neighbourhoods disconnect people from locations of employment?," i Proceedings of the 7th International Conference on Virtual Cities and Territories, 2011.
[27]
A. Legeby, "Accessibility and Urban Life : Aspects on Social Segregation," i Seventh International Space Syntax Symposium, proceedings, 2009.
[28]
A. Legeby, "From housing segregation to integration in public space," i Proceedings of the 7th International Space Syntax Symposium, 2009, s. 065:1-065:12.

Kapitel i böcker

[29]
A. Legeby, "Det ojämlika stadslandskapet och rätten till hyggliga livsvillkor," i Allas rätt till bostad : Marknadens begränsningar och samhällets ansvar, ’ i , Holdo, M., Holmqvist, E., & Bengtsson, B. red., 1. uppl. Göteborg : Daidalos, 2022, s. 161-176.
[30]
A. Legeby, "Developing station communities : Alternative approaches and perspectives on access," i Approaches and methods in architectural research : Proceeding Series 2021-1, M. Andersson, M. Rönn and A. E. Toft red., Göteborg : Nordic Academic Press of Architecture Research, 2021, s. 107-134.
[31]
D. Koch, A. Legeby och P. Miranda Carranza, "Maktperspektiv i byggd miljö : Reflektioner från Gottsunda," i Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål : En bok om nödvändigheten av förändring i tanke och handling för sociala hållbarhetsprocesser, Lisa Daram och Björn Hellström red., 77. uppl. Stockholm : Arkus, 2019, s. 241-268.
[32]
A. Legeby, D. Koch och P. Miranda Carranza, "Rumslig gestaltning och sociala processer : Skolor som förmedlare av samhällelig närvaro," i Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål : En bok om nödvändigheten av förändring i tanke och handling för sociala hållbarhetsprocesser, Lisa Daram; Björn Hellström red., Stockholm : Arkus, 2019, s. 213-239.
[33]
A. Legeby, "Everyday urban life at neighbourhood centres : Urban design and co-presence," i The Production of Knowledge : In Architecture by PhD Research in the Nordic Countries, Anne Elisabeth Toft and Magnus Rönn red., 1. uppl. Göteborg : Nordic Academic Press of Architectural Research, 2018.
[34]
A. Legeby, M. Berghauser Pont och L. Marcus, "Street Interaction and Social Inclusion," i Suburban Urbanities : Suburbs and the Life of the High Street, 1. uppl. London : UCL Press, 2015.

Icke refereegranskade

Artiklar

[36]
A. Legeby, "Socio-spatial inequalities in contemporary cities," Urban morphology, vol. 24, no. 1, s. 118-119, 2020.
[38]
A. Legeby, "GIS och sociala stadsrumsanalyser med socialt fokus," PLAN, no. 1, s. 32-35, 2017.
[39]
A. Legeby, "Hus som delar staden," Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap, no. 3, s. 72-75, 2017.
[40]
A. Legeby och M. Määttä, "Så kan Göteborg bli förebild i miljöfrågor," Göteborgsposten, 2006.

Konferensbidrag

[41]
A. Legeby, "Limited permeability in the enclaved city," i The Eighteenth International Seminar on Urban Form, Montreal, 26-29 August 2011, 2010.
[42]
A. Legeby, "What knowledge can a spatial approach add to the understanding of segregation?," i Architectural Inquiries april 2008, Chalmers University of Technology in Göteborg, at the Department of Architecture, 2008.

Kapitel i böcker

[43]
A. Legeby, "Hur kan arkitekturen bidra till att minska segregationen i Stockholm?," i Stockholm 2040, Brard, Nathalie & Ernhagen, Tomas (red.) red., 1. uppl. Stockholm : Volante, 2022.
[44]
A. Legeby, "Tillgänglighet i staden : Analyser ur ett systemperspektiv," i Jämlik livsmiljö : Universell utformning och tillgänglighet som stadsbyggnadsutmaning, Stockholm : Kungliga tekniska högskolan, 2022, s. 47-96.
[45]
A. Legeby, "Kan utvecklingen av det urbana öka mångfalden av livsmiljöer?," i Rurban Planning Talks, Nils Björling red., Mariestad : DaCapo Mariestad, 2019, s. 24-27.
[46]
A. Legeby, "Staden växer," i KTHA #3, Daniel Koch & Erik Wingquist red., Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2017, s. 25-32.
[47]
A. Legeby, "Stadsbyggande och sociala processer : hur stadsbyggandet kan främja social hållbarhet," i Sju perspektiv på hållbar utveckling : Om hur hållbarhetsperspektivet kan stärkas i en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Stockholm : Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting, 2015, s. 33-40.
[48]
A. Legeby, "Urban Form and Diversity : How Does Urban Form Influence Accessibility in Different Neighbourhoods?," i The Ethnically Diverse City, Eckardt, F. & Eade, J. red., Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, 2010, s. 445-472.

Avhandlingar

[49]
A. Legeby, "Patterns of co-presence : Spatial configuration and social segregation," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Trita-ARK. Akademisk avhandling, 2013:1, 2013.
[50]
A. Legeby, "URBAN SEGREGATION AND URBAN FORM : From residential segregation to segregation in public space," Licentiatavhandling Stockholm : KTH, TRITA-ARK. Forskningspublikationer, 2010:1, 2010.

Rapporter

[52]
A. Legeby, "Hållbara Stationssamhällen : Samskapande Samhällsplanering Stenungsunds kommun," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2126, 2021.
[54]
A. Legeby, D. Koch och L. Marcus, "Jämlika livsvillkor och stadsbyggande : inspel till pågående översiktsplanearbete," Stockholm : Stockholms stad, Underlagsrapport för Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm 2015, 2016.
[55]
A. Legeby, D. Koch och E. Abshirini, "Kulturnärvaro : inspel till boende och stadsmiljö," Stockholm : Stockholms stad, 2016.
[56]
A. Legeby, M. Berghauser Pont och L. Marcus, "Dela[d] Stad: Stadsbyggande och segregation : 2 Metoder: sociala stadsbyggnadsanalyser," , TRITA-ARK. Forskningspublikationer, 2015:3, 2015.
[57]
A. Legeby, M. Berghauser Pont och L. Marcus, "Dela[d] Stad: Stadsbyggande och segregation : 4 Stadsrumsanalys som designstöd," , TRITA-ARK. Forskningspublikationer, 2015:5, 2015.
[58]
A. Legeby, M. Berghauser Pont och L. Marcus, "Dela[d] Stad: Stadsbyggande och segregation : 1 Perspektiv och utgångspunkter," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ARK. Forskningspublikationer, 2015:2, 2015.
[59]
A. Legeby, M. Berghauser Pont och L. Marcus, "Dela[d] Stad: Stadsbyggande och segregation : 5 Summerande reflektioner," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ARK. Forskningspublikationer, 2015:6, 2015.
[60]
A. Legeby, M. Berghauser Pont och L. Marcus, "Dela[d] Stad: Stadsbyggande och segregation : 3 Sociala stadsbyggnadsanalyser i Göteborg," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ARK. Forskningspublikationer, 2015:4, 2015.
[61]
A. Legeby et al., "Storstäder i Samverkan : Stadsbyggandets sociala dimension," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ARK. Forskningspublikationer, 2015:7, 2015.

Proceedings (redaktörskap)

[62]
"Kris och transformation : Nationellt möte Tillämpad Stadsbyggnad 2020," Stockholm, KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2134, 2021.

Övriga

[65]
[67]
M. Berghauser Pont et al., "PST," , 2019.
[69]
A. Legeby, "Ses vi på gatan?," Invandrare & Minoriteter : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 2008.
Senaste synkning med DiVA:
2024-07-17 09:45:53