Hoppa till huvudinnehållet

Anna Dahlström

Profilbild av Anna Dahlström

Verksamhetscontroller

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 8, PLAN 6

Om mig

Jag rekryterades till en ny tjänst på KTH 2018 inom intern styrning och kontroll (ISK), och som ska bidra till att verksamheten fungerar rättssäkert och effektivt utifrån mål, resurser och uppdrag.  Jag arbetar med processtöd, beredning och inventering/utredning inom olika sakområden som ingår verksamhetsstödets uppgifter, i arbetsgrupper och genom interna och externa nätverk. Vilka frågor som är aktuella varierar och kan hänga samman med vad som framkommer vid  intern och extern uppföljning, revision och tillsyn.

I mitt arbetsområde ingår att samordna och ge stöd för KTH:s övergripande risk- och omvärldsanalys, där ledning för skolor, GVS och KTH bedömer vilka riskområden och omständigheter som kan få en betydande inverkan kommande år, och hur det ska hanteras.

Jag har tidigare arbetat i statlig verksamhet med bl.a. samordning och ledningsstöd för verksamhetsplanering, årsredovisning, budgetunderlag och utveckling av styrmodell. Dessförinnan arbetade jag flera år med internationalisering av svensk högre utbildning och Sverigefrämjande, i form av samarbetsprojekt och nätverk mellan myndigheter och lärosäten.

Från masterstudier vid Uppsala resp. Stockholms universitet har jag med mig en teoretisk grund och verktyg för organisatorisk utveckling och lärande, och kunskaper om hur utbildningssystemet har utformats och förändrats över tid. Hit räknar jag de klassiska modeller av organisatoriskt lärande, som utvecklades av prof. Chris Argyris vid Harvard University, Pierre Bourdieus kultur- och utbildningssociologi och John Deweys idéer om lärande.


Profilbild av Anna Dahlström