Skip to main content

Annika Lilja

Profile picture of Annika Lilja

Head of Service Unit

Details

Works for

ITM SERVICE

Telephone
Address
LINDSTEDSVÄGEN 30

About me

Jag ansvarar för skolans Servicecenter - servicen och personalen. Servicecenter bistår skolans medarbetare med allt från cateringbeställningar, konferensbokningar, event, vaktmästeritjänster, administrationen av tentamen och registratur & arkiv.

Utöver ansvaret för Servicecenter stödjer jag skolledningen i deras arbete och är sammankallande och protokollförare på följande ledningsmöten:

  • ledningsgruppsmöten
  • skolledningsmöten
  • administrativa ledningsgruppsmöten
  •  ITM:s strategiska råd

Tveka inte att kontakta mig & mina kollegor för hjälp på: