Hoppa till huvudinnehållet

Åsa Johansson Palmkvist

Profilbild av Åsa Johansson Palmkvist

Om mig

Jag är doktorand inom genus, organisation och teknik vid institutionen för Industriell ekonomi och organisation på KTH.

I min avhandling utforskar jag samskapandet av artificiell intelligens (AI) och genus, etnicitet/"ras" och klass. Studien har motiverats av min nyfikenhet på frågor som väckts av de senaste årens intensifiering av forskningsinitiativ och rapportering kring AI. Jag är intresserad av hur AI-forskning hör samman med inkludering och exkludering av olika människor och möjliggör respektive begränsar olika sätt att existera i denna värld. Mitt arbete kan situeras i gränslandet mellan feministisk teori, teknik- och vetenskapsstudier (STS) och organisationsstudier.

Undervisning
ME1037 Genus och jämställdhet i arbetslivet i teknikyrken
ME200/ME210X/ME211/ME270/ME271 Examensarbete, Organisation och ledning

Handledning
Jag är särskilt intresserad av att handleda studenter med masteruppsatsämnen rörande sammanflätningen av genus, teknik/vetenskap och organisationer. Exempel på inriktningar kan vara jämställdhet och mångfald på teknikarbetsplatser, könande/könsmärkning av (ny) teknik, mm. Kontakta mig gärna om du vill diskutera möjliga upplägg på masteruppsatsprojekt.


Kurser

Genus och jämställdhet i arbetslivet i teknikyrken (ME1037), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Profilbild av Åsa Johansson Palmkvist