Hoppa till huvudinnehållet

Berit Brokking Balfors

Profilbild av Berit Brokking Balfors

PROFESSOR, DOCENT

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Professor, PhD, docent i miljökonsekvensanalys

  • Member of Formas’ Scientific Council (Formas forskningsråd), from 2019
  • Member of the scientific board of Lundströms C.F. foundation, The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien), ongoing
  • Member of  the Nordic Bioeconomy Programme Committee (Nordforsk, Formas), ongoing.
  • Member of the committee for development research, the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet), 2016-2019.
  • Member of Vinnova scientific review panel, InfraSweden2030, in 2017, 2018 and 2019
  • Member of the board of KTH Water Centre, 2017-2021.
  • Member in the KTH University Board (KTH Högskolestyrelsen) 2011-2013. 
  • Head of the Department (Prefekt) of Land and Water Resources Engineering, KTH, 2007-20013.

Forskningsområde

Kommunal energiplanering och miljöbedömning

Gröna kvaliteter och ekosystemtjänster i tätorter

Stadsplanering och hållbar utveckling

Strategier för hållbar vattenförvaltning

Transportplanering för ett hållbart samhälle

Pågående projekt

Mainstreaming sustainability (Vinnova/Viable Cities)

Strategies for integrating environmental functions in transport planning for sustainable urban development (Trafikverket)

Transport planning for a sustainable society: Vision, collaboration, and environmental functions in Strategic Choice of Measures (Trafikverket)

(re)Planning Nature-Based Solutions and Green Infrastructure for Sustainable Urban Transformations (REP-NBS) (Formas)

REWIND - Regional planning for wind power (Energimyndigheten)

Nyligen avslutade projekt

ISSUE - Integrating Sustainability Strategies in Urban Environments (ISSUE). Formas, Research Council Formas), (Project leader) 2016-2020

TRAMP - Strategic Environmental Assessment in transport planning, Swedish Transport Administration (project leader), 2018-2020.

STEP Stärka den kommunala energiplaneringen, Energimyndigheten, 2016-2019

Södertörnsmodellen - Collaborative Platform for Sustainable Suburban Dynamics. Vinnova-Swedish Governmental Agency for Innovation Systems, (Coordinator) 2014-2016 (phase 1 and 2) 2017-2019 (phase 3)

SPEAK - Sustainable planning and environmental assessment knowledge, Swedish Environmental Protection Agency), (Project leader) 2014-2017


Kurser

Examensarbete inom miljöteknik och hållbar infrastruktur, avancerad nivå (AL230X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom strategier för hållbar utveckling, avancerad nivå (AL250X), examinator, lärare | Kurswebb

Miljökonsekvensbeskrivning (AE2501), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Miljösystemanalys för energi och miljö (AE1502), lärare | Kurswebb

Miljösystemanalys för lärare (AE1503), lärare | Kurswebb

Strategisk miljöbedömning (AE2507), examinator, lärare | Kurswebb

Profilbild av Berit Brokking Balfors

Publikationer

Publikationslista