Hoppa till huvudinnehållet

Bertram Steininger

Profilbild av Bertram Steininger

Universitetslektor, PA

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B

Om mig

Jag är docent i fastigheter och finans vid institutionen för Fastigheter och byggande och är knuten till det tvärvetenskapliga forskningscentret Digital Futures (KTH, SU och RISE). Min kvantitativt inriktade forskning inom fastigheter och finans fokuserar på:

  • artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML), FinTech/PropTech och tokenisering inom finans och fastigheter
  • naturlig risk och hållbarhet inom finans och fastigheter
  • direkta och indirekta investeringsinstrument (REIT, REOC, fonder, crowdfunding)

Jag är programansvarig för det internationella masterprogrammet i Real Estate and Construction Management och chefredaktör för German Journal of Real Estate Research. Jag har publicerat bland annat i Journal of Real Estate Finance and Economics, Journal of Housing Research, Journal of Property Investment & Finance, Journal of Real Estate Portfolio Management, Journal of Portfolio Management, Journal of Business Ethics, European Journal of Finance, Journal of Financial Research, Journal of Business Economics.

Min motivation att arbeta inom den akademiska världen är att fascinera människor om vetenskap, bredda deras kunskaper och göra det möjligt för dem att omsätta det i praktiken.

Jag förstår forskningen och undervisningen inom fastigheter och finans som en helhet som hämtar sin grund och slutsats från såväl teori som empiri. Jag samarbetar med många internationella forskare inbäddade i olika forskningsföreningar och grupper (t.ex. EFA, EEAERES, ReCapNet, ARES och AREUEA).


Kurser

Examensarbete inom Bygg- och Fastighetsekonomi, avancerad nivå (AI206X), lärare | Kurswebb

Fastighetsfinansiering och investering (AI1144), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Finansiell ekonometri (AI1177), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Finansiell ekonomi med fastighetstillämpningar (AI2153), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Grundläggande statistik för ekonomer (AI1175), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Tillämpad statistik (FAH3451), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Profilbild av Bertram Steininger

Publikationer

Publikationslista