Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Carina Mladenovic Tapper

Profile picture of Carina Mladenovic Tapper

Service Assistant

Details

Works for

ITM SERVICE

Telephone
Address
LINDSTEDTSVÄGEN 30

About me

Som serviceassistent på ITM:s servicecenter bistår jag och mina kollegor med beställningar via KTH:s & statliga ramavtal för:

  • Kontorsmaterial
  • Böcker
  • Diverse inköp
  • Catering
  • Taxi
  • Resor/gruppresor
  • Konferenser
  • Event
  • Disputationer / licentiat

Så snart vi får ett beslut, gällande disputation/licentiat för doktorand, av forskarutbildningsadministrationen på ITM kontaktar vi handledare och doktorand för bokning av opponenter, betygsnämnd, gäster, salar och catering enligt skolchefsbeslut.

Jag arbetar främst med disp:ar & lic:ar för institutionen MSE.

Tveka inte att kontakta mig och mina kollegor på: !

Profile picture of Carina Mladenovic Tapper