Skip to main content

Catherine Couturier

Profile picture of Catherine Couturier

About me

Ämnesintegrerad undervisning i teknik och historia i årskurs 1-3, grundskolan. Med hjälp av intervjuer och observationer undersöks erfarenheter och förhållningssätt samt vilka didaktiska val lärare ger uttryck för med avseende på ämnesintegrering mellan teknik och historia.

Profile picture of Catherine Couturier