Hoppa till huvudinnehållet

Chero Eliassi Sarzeli

Profilbild av Chero Eliassi Sarzeli

DOKTORAND

Detaljer

Adress
OSQUARS BACKE 5

Om mig

Chero Eliassi tog sin masterexamen i landskapsarkitektur år 2019 på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Eliassi jobbar sedan 2021 som doktorand inom Jennifer Macks forskningsprojekt med titeln 'Parks around the Towers: Landscape as Resource in the Urban Periphery from the Record Years to the Future'. Forskningen har ett historiskt fokus i hur miljonprogrammets utemiljöer har omvandlats, använts och skapats efter rekordåren (1961-1975).

Med titeln '“A Culture of Place” in Swedish Allotments: Gardens as Therapy and Threat in Rosengård and Berga' kommer Eliassi att fånga in och undersöka hur odling i och i angränsning till miljonprogramsområden har skapat sociala och terapeutiska värden, tillhörighet och gemenskap. Forskningen baserar på platsstudier i Rosengård, Malmö och Berga, Kalmar.

Eliassi är även aktuell med att studera hur rumsliga kulturella utövningar sker i miljonprogrammets utemiljöer. Bland annat är forskningen med titeln 'The spatial practice of Newroz: a comparative analysis of the practice amongst the Kurdish diaspora in Järva Field and in Diyarbakir'' ett forskningsområde som kommer att fokusera på hur den rumsliga utövningen av Newroz i Järvafältet manifesteras och jämföras med hur praktiken ter sig i kurdiskbefolkade städer i mellanöstern. 

Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/chero-eliassi/


Profilbild av Chero Eliassi Sarzeli