Hoppa till huvudinnehållet

Christian Ohm

Profilbild av Christian Ohm

UNIVERSITETSLEKTOR

Detaljer

Adress
Roslagstullsbacken 21

Forskare


Om mig

Som forskare i experimentell partikelfysik studerar jag de minsta byggstenarna för vad som utgör vårt universum, och de fundamentala krafter via vilka dessa byggstenar växelverkar med varandra. Jag är intresserad av möjliga utvidgningar av Standardmodellen för partikelfysik, i synnerhet jakten på partiklar som kan utgöra den mörka materian som dominerar vårt universum.

Mina huvudsakliga forskning är med ATLAS-experimentet vid CERN's Large Hadron Collider (LHC). Mina nuvarande huvudsakliga ansvarsuppdrag inom experimentet inkluderar

  • Leder gruppen "Common Dark Matter" som koordinerar strategin för jakten på förklaringen på vad som kan utgöra allmörk materia i universum
  • Organiserar analyser som letar efter fysik bortom standardmodellen mednya långlivade partiklar som ger sönderfall O(1-100) mm från kollisionspunkten (2016-)
  • Utvecklar en nytimingdetektor,High-Granularity Timing Detector,som ska installeras i ATLAS innan uppstarten av High-Luminosity LHC år 2026. Denna detektor kommer att mäta laddade partiklar med en tidsprecision på några tiotals biljontedels sekunder (30 picosekunder!). Jag var editor för bådeExpression of Interest och Technical Proposal som låg till grund för LHCC:s beslut att godkänna projektet sommaren 2018.

Då fler experiment vid LHC försöker skapa och mäta partiklar som kan utgöra den mörka materian, och flera andra typer av experiment försöker mäta den mörka materian som existerar runt omkring oss utan att vi märker av den, finns LHC Dark Matter Working Group som samordnar experimenten och fungerar som kommunikationsväg mellan de olika experimenten och de teoretiker som skapar modeller som kan förklara mörk materia. Sedan okt 2018 är jag en av de som leder denna grupp.

Under 2019 blev jag invald som ledamot av Sveriges unga akademi fram till 2024. På hemmaplan organiserar jag arbetsgruppen för fysik bortom Standardmodellen vid Oskar Klein Centre i Stockholm och är ledamot i styrelsen för elementar- och astropartikelfysiksektionen av Svenska Fysikersamfundet.

Mellan 2006-2017 spenderade jag ungefär 85% av min tid vid CERN.

Under 2018-2021 finansieras min forskning av bidrag från Vetenskapsrådet.

Tveka inte att kontakta mig om du vill höra mer om forskning inom partikelfysik i allmänhet eller vad vi gör vid LHC på CERN i synnerhet! Om du vill få lite glimtar av hur det dagliga arbetet kan se ut får du gärna följa med här!


Kurser

Modern fysik (SH1012), lärare | Kurswebb

Modern fysik (SH1014), lärare | Kurswebb

Projektarbete i fysik (SI2800), lärare | Kurswebb

Subatomär fysik (SH2103), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Tillämpad modern fysik (SH1015), kursansvarig, lärare | Kurswebb