Hoppa till huvudinnehållet

Joachim Claesson

Profilbild av Joachim Claesson

Universitetslektor

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 68

Forskare

Forskar-ID

Kurser

Energi i den byggda miljön (MJ2509), examinator | Kurswebb

Energieffektivisering i befintliga byggnader (MJ2462), examinator | Kurswebb

Energisystem (MJ1145), lärare | Kurswebb

Energitekniska behov och distributionssystem i den byggda miljön (MJ2518), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete i Energisystem, hållbar utveckling och industriell ekonomi, grundnivå (MJ148X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ218X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ240X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ241X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå (MJ146X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom kylteknik, avancerad nivå (MJ234X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom uthålliga byggnader, avancerad nivå (MJ243X), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom uthålliga byggnader, avancerad nivå (MJ242X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom värmetransporter, avancerad nivå (MJ237X), examinator, lärare | Kurswebb

Modellering av energisystem - energianvändning (MJ2437), examinator | Kurswebb

Mätteknik (MJ2440), examinator | Kurswebb

Tillämpad energiteknik, projektkurs (MJ2409), lärare | Kurswebb

Tillämpad kraft- och värmeteknologi (MJ2426), lärare | Kurswebb

Uthålliga byggnader - design, bygg och drift (MJ2460), examinator | Kurswebb

Profilbild av Joachim Claesson

Publikationer

Publikationslista