Skip to main content

Christer Rosén

Profile picture of Christer Rosén

RESEARCH ENGINEER

Details

Telephone
Address
TEKNIKRINGEN 42
Room

Researcher

Researcher ID

About me

Efter fyra år på Tekniskt gymnasium jobbade jag ett par år på Ostkustens örlogsbas och tog sedan anställning på KTH, Kemisk teknologi, som ingenjör. Sökte in på KTH och läste till B.Sc inom process och driftteknik. Återvände till Kemisk teknologi som sedan 2019 nu heter Process teknologi, och nu som forsknings ingenjör. Mitt huvudsaklig arbetsområde är, som sedan början på min anställning på KTH 1983, trycksatt termokemisk omvandling. Förenklat uttryckt trycksatt förgasning och med nästan alla typer av biomassa som bränsle råmaterial och från jordens alla hörn. Även avfall från jordbruket och industrin finns med på listan. 1999 gick jag till Vattenfall och driften på kraftvärmeanläggningar. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kan sammanfattas med drift och miljö, och med proveldningar, emission och askproblematik i fokus inom projekten. Återvände till KTH 2009 för att täcka behovet av driftpersonal för avdelningens stora trycksatta (50 bar) förgasningsanläggning (LDU) samt för genomförandet av flera EU-projekt. Utöver projektansvar för avd. förgasningsanläggningar jobbar jag med diverse analysutrustning och utför analyser på vår TGA, termovåg, och tjäranalyser från vår eget framtagna provtagning och analysmetod SPA (solid phase adsorbtion).

Profile picture of Christer Rosén

Publications

Publication list