Skip to main content

Maria Elena Salazar Reyes

Profile picture of Maria Elena Salazar Reyes

LECTURER, ASSOCIATE PROFESSOR

Details

Address
TEKNIKRINGEN 14

About me

Såväl studenter som jag uppskattar en öppen atmosfär och stimulerande lärandemiljöer som vi skapar tillsammans i klassrummet.

Mitt huvuduppdrag vid KTH är planering och utveckling av olika kurser i spanska för ingenjörer. Utöver det har jag medverkat i seminarier om studieteknik för studenter med mångsidiga förmågor. Jag har även medverkat i de pedagogiska utbildningar som KTH samordnar för adjunkter, doktorander och forskare. Där har jag tagit upp frågan om individers olika förutsättningar med fokus på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Min utbildning utfördes vid Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Santiago de Compostela och Stockholms Universitet.


Courses

Spanish A1 for Engineers (LS1440), examiner, course responsible | Course web

Spanish A2 for Engineers (LS1443), examiner, course responsible | Course web

Spanish B1 for Engineers (LS1448), examiner, course responsible | Course web

Spanish B2 for Engineers (LS2449), examiner, course responsible | Course web


Profile picture of Maria Elena Salazar Reyes