Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hampus André

Profilbild av Hampus André

FORSKARE

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B

Forskare

Forskar-ID

Om mig

I mitt post-doc projekt använder jag livscykelanalys (LCA) för att studera miljöpåverkan från sport och friluftsliv och sätt att minska miljöpåverkan. I projektet "Färdväg mot Paris i landskap bortom vägnätet" studerar jag Svenska Turistföreningens (STF) klimatomställning, med fokus på deras fjällstationer i landskap bortom vägnätet. Vi studerar framför allt klimatåtgärder baserade på konceptet tillräcklighet (eng. sufficiency) i termer av minskad klimatpåverkan och genomförbarhet. I forskningsprogrammet Mistra Sport and Outdoors studerar jag konsumentbeteende och rekyleffekter i samband med cirkulära åtgärder som återbruk och delning av utrustning. Handledare för post-doc projektet är Anna Björklund.

Min doktorsavhandling "Assessing Mineral Resource Scarcity in a Circular Economy Context" är del av forskningsprogrammet Mistra Rees (Resource-Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking). I den undersökte jag miljömässiga utfall av cirkulära åtgärder såsom återanvändning, reparation och design för lång livslängd. Huvudsakligen fokuserade jag på produkter innehållande många olika metaller såsom elektronik. Jag gjorde även bidrag till metodutveckling gällande knapphet av mineralresurser inom LCA och kritikalitetsbedömning.

Jag har en doktorsexamen från Chalmers inom Energi, Miljö och System med inriktning Miljösystemanalys och en civilingenjörsexamen inom Energi och Miljö från Kungliga Tekniska Högskolan med Teknik och Hålbar Utveckling som masterinriktning.


Kurser

Livscykelanalys (AL2608), lärare | Kurswebb

Miljöekonomi (AL1357), lärare | Kurswebb