Skip to main content

Ingrid Gallagher

Profile picture of Ingrid Gallagher

EDUCATION ADMINISTRATOR

Details

Telephone
Address
OSQUARS BACKE 5
Room

About me

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  •   Forskarutbildningshandläggare
  •   Schemahandläggare
  •   Fristående kurser, kursadministration
  •   Webb-redaktör – uppdatering och förvaltning av hemsida

Allmänt

  •  Administrativt stöd till utbildningsledning och lärare inom ramen för huvudsakliga arbetsuppgifter
  •  Samverkan med verksamhetsstödet inom ABE och GVS inom ramen för huvudsakliga arbetsuppgifter
  •  Stöd och service vid interna arrangemang som seminarier, workshops eller personaldagar
  •  Löpande arkivering inom ramen för huvudsakliga arbetsuppgifter
  •  Allmän studentservice
  •  Back-up inom övrig utbildningsadministration vid behov
Profile picture of Ingrid Gallagher