Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Varför jag vill verka i VR

Varför medlemskap i Fakultetsrådet?

 

KTH har tre huvuduppgifter: utbildning, forskning och samverkan. Alla är lika viktiga men vi kan konstatera att det som gör högskolan unik är grund- och forskarutbildningen. Forskar gör också forskningsinstitut och avancerade företag. Samverkar gör många även om vår samverkan är speciell eftersom den syftar till att lyfta fram vår forskning och utbildning. Jag är en aktiv lärare och handledare och har tidigare varit både studierektor och programansvarig. Utbildningsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat. Sedan några år tillbaka är jag s.k. impact-ansvarig på min skola. Jag har aktivt arbetet för att ge meriter från såväl utbildning som samverkan större tyngd vid rekrytering och befordran. Någon kanske har läst någon debattartikel jag skrivit. Blir jag invald i FR kommer jag att fortsätta arbeta för de här frågorna.

 

Forskningen får naturligtvis inte heller glömmas bort. Jag brukar tala om forskningens geometri och då menar jag att vi måste se till att högskolan får fler smala, djupa och långa projekt. Våra statliga råd premierar i hög grad mycket breda och kortvariga projekt som ligger högt upp i innovationskedjan nära implementering. Men högskolan behöver fortsätta att utbilda doktorer och då fungerar inte sådana projekt särskilt väl. Tillsammans driver Chalmers, KTH, LTH och LTU ett nätverk som kallas Sveriges Bygguniversitet. Det har underlättat samarbetet på många olika sätt men inte minst som en plattform att torgföra budskap ifrån. Omgivande sektor har lyssnat på oss då vi propagerat för bättre finansieringsmöjligheter för doktorander och doktorandprojekt. Bygg, säger kanske Du som läser detta. Men behovet av en rejäl tillgång till medel för att bedriva långsiktig forskning och långsiktiga doktorandprojekt är något som förenar oss på KTH. Och forskningsråden verkar över hela KTH:s verksamhetsfält.

 

En tredje sak jag tycker är mycket angelägen är svenska språket. KTH skall vara tvåspråkigt men det känns ändå som vi blir allt mer anglifierade. För mig betyder ordet internationell samverkan mellan nationer. Vi bör börja inifrån och gå ut: Stockholm, Mälardalen, Sverige, Skandinavien, Norden, Europa och världen. Jag tror inte att vi får studenter, lärare och forskare att söka sig hit främst p.g.a. att KTH rankas högt. Jag tror att vår vackra huvudstad, det skandinaviska politiska systemet, den rika och mångfacetterade kulturen samt omgivande natur med allemansrätten har minst lika stor betydelse. Vi skall inte tappa självförtroendet för att vårt språk bara talas av tio miljoner. Använd det parallellt med engelskan. Hjälp nya att få tillgång till svenskan som ju är nyckeln till det svenska samhället.

 

Till sist några ord om mig själ. Jag är född 1958, gift och bor i Bromma. Jag började på Väg och vatten 1977 och har – med undantag av ett halvår i Austin och Urbana-Champaign – sedan dess varit trogen KTH och dess omgivning. Under tolv år var jag chef för Betonginstitutet, grannen till Syster & Bror.  Jag är professor i brobyggnad och betong är mitt ämne. Under några år var jag ordförande för den ideella Svenska Betongföreningen. Jag är aktiv i både den nordamerikanska och den globala betongorganisationen. Sedan drygt fyra år tillbaka är jag prefekt för institutionen för byggvetenskap som tillhör skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Mitt uppdrag sträcker sig fram t.o.m. juni 2020. I en styrelse eller ett råd är jag inte rädd för att säga vad jag tycker men jag försöker alltid göra det på ett sakligt, vänligt och trevligt sätt. Kopplar av gör jag bäst på mitt och min frus sommarställe på Öland.


Profile picture of Johan Silfwerbrand

Portfolio