Hoppa till huvudinnehållet

Magnus Johansson

Profilbild av Magnus Johansson

Om mig

Kvalitetssamordnare och utredare, med huvudsaklig inriktning på övergripande kvalitetsfrågor. Jag arbetar med samordning av kvalitetsarbetet inom KTH samt bevakning av området nationellt och internationellt.

I arbetet ingår att samordna utvecklingen av KTH:s kvalitetssystem och kvalitetssäkringsarbete samt att leda eller medverka i projekt såsom t ex utvecklingsprojekt och utvärderingsprojekt med fokus på kvalitet. Jag är stöd åt skolorna i deras arbete i samband med Universitetskanslersämbetets (UKÄ) olika utvärderingar och är också KTH:s kontaktperson gentemot UKÄ i dessa frågor.

I övrigt deltar jag i ledningskansliets löpande arbetsuppgifter som är att stödja KTH:s ledning med utredningar, beredning av beslut, kontakter med KTH:s skolor m.m.


Kurser

Att leda utbildningsutveckling (LH217V), lärare | Kurswebb


Profilbild av Magnus Johansson