Hoppa till huvudinnehållet

Maria Sundler

Profilbild av Maria Sundler

Om mig

Tjänst: Forskarstuderande 50% (ons-fre), lärare grundskolan år 7-9 40%, koordinator STLS 10%

Forskningsområde: Integreringen av hållbar utveckling i teknikundervisning på grundskolan. 

Artikel 1 (i skrivprocess): Denna studie syftar till att ta fram möjligt ämnesinnehåll för teknikämnet genom att belysa hur hållbar utveckling och teknikundervisningen harmoniserar. Artikeln kan på så sätt bidra till teknikdidaktisk forskning genom att belysa vad-frågan men kan även vara ett planeringsstöd för yrkesverksamma tekniklärare.

Frågeställning:

1.     Vilket teknikinnehåll kan urskiljas i Globala målen?

2.     Vilket teknikinnehåll i de Globala målen kan uttolkas i teknikämnets kursplan för grundskolan?

Handledare: Annica Gullberg, Susanne Engström, Helena Lennholm

Tidigare publikationer (se under portfolio till höger):

"Från missförstånd till klarhet: hur kan undervisningen organiseras för att stötta elevers förståelse för växthuseffekter?"