Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Publications by Oskar Fröidh

Peer reviewed

Articles

[1]
B. Djordjevic et al., "An optimisation-based digital twin for automated operation of rail level crossings," Expert systems with applications, vol. 239, 2024.
[2]
E. Jansson, N. O.E. Olsson and O. Fröidh, "Challenges of replacing train drivers in driverless and unattended railway mainline systems—A Swedish case study on delay logs descriptions," Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, vol. 21, pp. 100875-100875, 2023.
[3]
B. Djordjevic, O. Fröidh and E. Krmac, "Determinants of autonomous train operation adoption in rail freight : knowledge-based assessment with Delphi-ANP approach," Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, vol. 27, no. 11, pp. 7051-7069, 2023.
[4]
F. Vautard et al., "Estimation of interregional rail passengers ? : valuations for their desired departure times," Transport Policy, vol. 103, pp. 183-196, 2021.
[5]
F. Vautard, C. Liu and O. Fröidh, "Improving interregional rail timetabling through welfare assessment of departure time shifts," Journal of Rail Transport Planning & Management, vol. 17, no. 100223, 2021.
[6]
J. Högdahl, M. Bohlin and O. Fröidh, "A combined simulation-optimization approach for minimizing travel time and delays in railway timetables," Transportation Research Part B : Methodological, vol. 126, pp. 192-212, 2019.
[8]
O. Fröidh and B.-L. Nelldal, "The impact of market opening on the supply of interregional train services," Journal of Transport Geography, vol. 46, pp. 189-200, 2015.
[9]
O. Fröidh, H. Sipilä and J. Warg, "Capacity for express trains on mixed traffic lines," International Journal of Rail Transportation, vol. 2, no. 1, pp. 17-27, 2014.
[10]
O. Fröidh, "Design speed for new high-speed lines," Journal of Rail Transport Planning and Management, vol. 4, no. 3, pp. 59-69, 2014.
[11]
O. Fröidh, K. Kottenhoff and E. Andersson, "Green Train concept and interior design," International Journal of Rail Transportation, vol. 2, no. 1, pp. 28-39, 2014.
[12]
E. Andersson et al., "Green Train: concept and technology overview," International Journal of Rail Transportation, vol. 2, no. 1, pp. 2-16, 2014.
[13]
O. Fröidh and C. Byström, "Competition on the tracks - Passengers' response to deregulation of interregional rail services," Transportation Research Part A : Policy and Practice, vol. 56, pp. 1-10, 2013.
[14]
O. Fröidh and S. Svallhammar, "Planering av regionaltågstrafiken : mot en lösning för Svealandsbanan," Plan : tidskrift för planering av landsbygd och tätorter, no. 1, pp. 38-41, 2013.
[15]
O. Fröidh, B.-L. Nelldal and G. Troche, "Hochgeschwindigkeitsverkehr in Schweden : Planungen und Entwicklungsperspektiven," ETR Eisenbahntechnische Rundschau, vol. 59, no. 3, pp. 86-91, 2010.
[16]
O. Fröidh, "Perspectives for a future high-speed train in the Swedish domestic travel market," Journal of Transport Geography, vol. 16, no. 4, pp. 268-277, 2008.
[17]
O. Fröidh, "Market effects of regional high-speed trains on the Svealand line," Journal of Transport Geography, vol. 13, no. 4, pp. 352-361, 2005.

Conference papers

[18]
E. Jansson, N. O.E. Olsson and O. Fröidh, "Trackside sensors in unattended train mainline systems : A case study of alarm logs from Sweden," in 25th Euro Working Group on Transportation Meeting, 2024, pp. 151-157.
[19]
A. Tardivo et al., "Effectiveness of EU-funded R&I programmes from the perspective of the European railway sector stakeholders," in 2022 Conference Proceedings Transport Research Arena, TRA Lisbon 2022, 2023, pp. 1256-1263.
[20]
E. Jansson, N. O.E. Olsson and O. Fröidh, "The use of human senses by train drivers to detect abnormalities," in TRA Lisbon 2022 Conference Proceedings Transport Research Arena, 2023, pp. 3650-3655.
[21]
J. Högdahl, M. Bohlin and O. Fröidh, "Combining Optimization and Simulation to Improve Railway Timetable Robustness," in 7th International Conference on Railway Operations Modelling and Analysis (RailLille 2017), Lille, France, April 4th-7th 2017, 2017.
[22]
O. Fröidh, "Optimising design speed for new high-speed lines," in World Congress on Railway Research 2013; Sydney, Australia, 25th - 28th November 2013, 2013.
[23]
O. Fröidh, "Gröna Tåget : Successiv utveckling Oslo–Stockholm med nytt snabbtågskoncept," in "Oslo-Stockholm 2:55"; Karlstad, Sverige, 8 februari 2012, 2012.
[25]
O. Fröidh, "Höghastighetsbanor : Snabba tåg och separerad trafik i Sverige," in Tågoperatörernas höstmöte; Stockholm, Sverige, 22 november 2012, 2012.
[26]
O. Fröidh, "Modeling optimal design speed for new high-speed lines," in UIC Highspeed 2012, 2012.
[28]
O. Fröidh, "Svealandsbanan : tågtrafik där den efterfrågas," in Jernbaneforum; Oslo, Norge, 7 mars 2012, 2012.
[29]
O. Fröidh, "Modelling operational costs of a future high-speed train," in Conference proceedings to CIT 2006 conference, 2006.

Books

[30]
O. Fröidh, O. Lindfeldt and B.-L. Nelldal, Framtida marknad, tågtrafik och kapacitet inom Stockholms Central. KTH Royal Institute of Technology, 2005.

Chapters in books

[31]
O. Fröidh, "The 'Gröna Tåget' project : An activity approach for information communication technologies," in Green and ITS : an overview of innovations for a sustainable transport system in Stockholm, Sundbyberg : Sweco, 2009.
[32]
O. Fröidh and B.-L. Nelldal, "Regional high-speed trains on the Svealand line : Evaluation of effects," in Railway development : Impacts on urban dynamics, Heidelberg : Physica-Verlag, 2008, pp. 295-314.
[33]
O. Fröidh, "Svealandsbanan: Tågtrafik som bidrar till regional utveckling," in Vid vägs ände?, : Järnvägsforum and Banverket, Stockholm, 2003.
[34]
O. Fröidh, "Miljövänlig tågtrafik som alternativ till bilen främjar regional utveckling," in Trafik, miljö och tillväxt. Går det ihop?, : Naturvårdsverket, Stockholm, 2000.

Non-peer reviewed

Conference papers

[35]
O. Fröidh and V. Ceccato, "Determinants of passengers’ perceived security at railway stations," in Stockholm Criminology Symposium, Stockholm 19-21 June 2017, 2017.
[36]
O. Fröidh, "Perifera stationer : resenärernas värderingar av stationslokaliseringen," in VTI Transportforum 2017, Linköping 10-11 januari (Session 84), 2017.
[37]
O. Fröidh, "Järnvägens utvecklingspotential och konsekvenser för berörda kommuner," in Järnvägsfrämjandets seminarium "Hur Din kommun kan utvecklas med järnvägen", Nässjö 23 augusti 2016, 2016.
[38]
O. Fröidh, "Kapacitet i nätverk – möjligheter med NEMO," in VTI Transportforum 2016, Linköping 12-13 januari 2016 (Session 23), 2016.
[40]
O. Fröidh, "Gröna Tåget : Resande, ekonomi och tågkoncept," in Gröna Tåget slutseminarium 3; Stockholm, Sverige, 26 januari 2012, 2012.
[41]
O. Fröidh, "Gröna Tåget [groe:na 'tɔ:gɛt] : to make train travel more attractive," in Final seminar; Stockholm, Sweden, 25 January 2012, 2012.
[42]
O. Fröidh, "Gröna Tåget för mer attraktiv tågtrafik," in Gröna Tåget slutseminarium; Stockholm, Sverige, 25 januari 2012, 2012.
[43]
O. Fröidh, "Höghastighetsbanor : Potential för Sverige," in Frukostseminariet för Riksdagens järnvägsgrupp; Stockholm, Sverige, 17 oktober 2012, 2012.
[44]
O. Fröidh, "Gröna tåget : Resande och trafik," in Transportforum. Linköping. 12-13 januari 2011, 2011.
[45]
O. Fröidh, "Gröna tåget : Ett attraktivt snabbtågskoncept," in Future Transport/Nordic Rail. Jönköping. 4-6 oktober 2011, 2011.
[46]
B.-L. Nelldal and O. Fröidh, "Managing capacity for mixed fast passenger and heavy freight services," in Informs annual meeting, Charlotte NC, November 13-16 2011,USA, 2011.
[47]
O. Fröidh and L. Schmidt, "Resenärernas val : en studie av konkurrens på Västkustbanan," in Transportforum. Linköping. 12-13 januari 2011, 2011.

Theses

[48]
O. Fröidh, "Introduction of regional high speed trains : A study of the effects of the Svealand line on the travel market, travel behaviour and accessibility," Doctoral thesis Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Trita-INFRA, 03-041, 2003.

Reports

[49]
O. Fröidh and R. D. Jonsson, "Intervjuer med intressenter i långväga resandeprognoser : Delrapport i Förstudie kring etablering av forskningsprojekt för prognosmetodik," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2326, 2023.
[50]
E. Jenelius et al., "Prestudy on Establishing a Research Project on Forecasting Methodology," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2328, 2023.
[51]
O. Fröidh, J. Andersson and M. Thulin, "Utbud och priser i persontrafik på järnväg 2023 : Utveckling i Sverige 1990-2023," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2330, 2023.
[52]
O. Fröidh, J. Andersson and M. Thulin, "Utbud och priser i persontrafik på järnväg 2022 : Utveckling i Sverige 1990-2022," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2230, 2022.
[53]
O. Fröidh and E. Jansson, "Energieffektiv järnväg: Styrmedel mot klimatmålen," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2133, 2021.
[54]
O. Fröidh and M. Berg, "Trafikeringskostnader för höghastighetståg," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2123, 2021.
[55]
O. Fröidh, J. Andersson and M. Thulin, "Utbud och priser i persontrafik på järnväg 2021 : Utveckling i Sverige 1990-2021," , TRITA-ABE-RPT, 2143, 2021.
[57]
O. Fröidh and M. Berg, "Framtida trafikeringskostnader och utveckling av persontågsparken : Slutrapport," Kungliga Tekniska högskolan, TRITA-ABE-RPT, 1912, 2019.
[59]
O. Fröidh et al., "Lokalisering av järnvägsstationer – effekter för samhällsplanering, resande och tillgänglighet," Kungliga Tekniska högskolan, TRITA-ABE-RPT, 1815, 2018.
[60]
B.-L. Nelldal, J. Andersson and O. Fröidh, "Resandeflöden på Sveriges järnvägsnät : Analys av utbud och efterfrågan på tågresor," , TRITA-ABE-RPT, 1818, 2018.
[64]
C. Stenström and O. Fröidh, "Effektsamband för underhåll av järnväg : Förstudie," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-TSC-RR, 15:005, 2015.
[65]
"Färdplan för ökad forskning och innovation inom underhåll av järnvägsfordon," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-TSC-RR, 15-006, 2015.
[66]
B.-L. Nelldal, J. Andersson and O. Fröidh, "Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2015 : och Utvärdering av avreglering och konkurrens samt analys av regional utveckling," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-TSC-RR, 15-004, 2015.
[67]
O. Fröidh and J. Warg, "The European Corridor : Capacity and journey times," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-TSC-RR, 14-007, 2014.
[68]
B.-L. Nelldal and O. Fröidh, "Effektiva gröna godståg : Åtgärder för ökad kvalitet, kapacitet och minskad kostnad," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-TEC-RR, 13-004, 2013.
[69]
O. Fröidh and J. Warg, "Europakorridoren : Kapacitet och restider," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-TSC-RR, 13-009, 2013.
[71]
O. Fröidh, "Godstrafik på järnväg - åtgärder för ökad kapacitet på lång sikt," KTH Royal Institute of Technology, Trita-TSC-RR, 13-003, 2013.
[72]
O. Fröidh, K. Kottenhoff and J. Warg, "Green Train : Comfort evaluation of active secondary suspension," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, KTH Railway Group, 13:03, 2013.
[73]
B.-L. Nelldal and O. Fröidh, "Roadmap for development of rail and intermodal freight transportations : High Capacity Transport for rail - Green Freight Train," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-TSC-RR, 13-006, 2013.
[74]
B.-L. Nelldal, O. Fröidh and G. Troche, "Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 och Utvärdering av avreglering och konkurrens samt Utvecklingen av länshuvudmännens trafik," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-TSC-RR, 13:017, 2013.
[77]
O. Fröidh and C. Byström, "Interregional tågtrafik i konkurrens på Västkustbanan," KTH Royal Institute of Technology, Trita-TEC-RR, 12-004, 2012.
[78]
B.-L. Nelldal, G. Troche and O. Fröidh, "Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2011 : samt Utvärdering av avreglering och konkurrens mellan transportmedlen i långväga trafik," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-TEC-RR, 12-006, 2012.
[81]
V. Psaraki-Kalouptsidi, I. Pagoni and O. Fröidh, "TOSCA. Transport Infrastructure Capacity Assessment. Rail transport," , 2011.
[82]
O. Fröidh, "Resande och trafik med Gröna tåget," KTH Royal Institute of Technology, KTH Railway Group, 1001, 2010.
[84]
O. Fröidh and K. Kottenhoff, "Resandet längs Blekinge kustbana före, under och efter elektrifieringen," , Trita-TEC-RR, 09-005, 2009.
[85]
B.-L. Nelldal, O. Lindfeldt and O. Fröidh, "Stockholm Central 2050 : Prognoser över efterfrågan och kapacitetsbehov," KTH Royal Institute of Technology, Trita-TEC-RR, 10-006, 2009.
[86]
B.-L. Nelldal et al., "Höghastighetståg : affärsmässighet och samhällsnytta," WSP Analys & Strategi & KTH Järnvägsgruppen, 2008.
[88]
O. Fröidh and B.-L. Nelldal, "Tåget till framtiden : järnvägen 200 år 2056," , Trita-TEC-RR, 06-004, 2008.
[90]
O. Fröidh, K. Jansson and K. Kottenhoff, "Kollektivtrafik värd priset för integrerad arbetsmarknad, fallstudie Mälardalen," , Trita-TEC-RR, 07-006, 2007.
[91]
[93]
O. Fröidh and T. Jansson, "Kapacitetsanalys av två principutfomningar av bansystemet på Ostlänken," , TRITA-INFRA, 05-017, 2005.

Conference Proceedings

[98]
"Framtidsblick på järnvägens kapacitet," Stockholm, KTH Royal Institute of Technology, 2023.

Other

[99]
O. Fröidh and E. Andersson, "Gröna Tåget. Trains for tomorrow's travellers," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2010.
[100]
O. Fröidh and E. Andersson, "Gröna Tåget – för morgondagens resenärer," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2009.
Latest sync with DiVA:
2024-07-17 12:49:52