Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Per Fagrell

Profilbild av Per Fagrell

PROJEKTLEDARE

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 8, PLAN 6

Om mig

Jag är programkoordinator för Framtidens Utbildning där jag samordnar och koordinerar de olika aktiviteterna inom programmet.

Jag har en kort bakgrund som forskare på KTH och har även arbetat som verksamhetsansvarig för de strategiska partnerskapen på KTH. Mitt forskningsintresse är utbildningsutveckling och 2020 disputerade jag på KTH med avhandlingen "Change and inertia in the development of Swedish engineering education - the industrial stakeholder perspective". Avhandlingen innehåller studier om adjungerade professorer i Sverige, om den gamla gymnasieingenjörsutbildningen som blev högskoleingenjörsutbildning i början av 1990-talet samt om externa intressenter och deras inblandning i programutveckling och kvalitetsarbete i högre utbildning.

Innan jag kom till KTH har jag arbetat drygt 20 år på olika bransch- och arbetsgivarorganisationer kopplade till olika delar av svensk industri. Där har jag jobbat med forsknings- och utbildningspolitiska frågor som direkt eller indirekt berör företagens kompetensförsörjning. I dessa roller har jag exempelvis varit inblandad i ett antal statliga utredningar inom utbildningsområdet (t.ex. SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år), inom kvalitetsarbete i högre utbildning (t.ex. Högskoleverkets/UKÄ:s nationella referensgrupp för kvalitetsfrågor och i bedömargrupp för utvärderingarna av ingenjörsutbildningarna 2012-2013), inom styrning och ledning av högre utbildning (t.ex. extern ledamot i fakultetsnämnd på Stockholms universitet 2006-2011, i fakultetsråd på KTH 2011-2015, i styrelsen för Högskolan i Skövde 2013-2020).


Kurser

Att leda utbildningsutveckling (LH217V), lärare | Kurswebb