Hoppa till huvudinnehållet

Peter Tillberg

Profilbild av Peter Tillberg

Doktorand

Detaljer

Adress
LINDSTEDTSVÄGEN 30

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Peter Tillberg har lång erfarenhet av att arbeta i Försvarsmakten och på
Försvarshögskolan med soldat- och officersutbildning. Peter har de senaste
25 åren främst arbetat med frågor och projekt som berör militärt ledarskap och organiserande, komplexa situationer och militär praktik i internationella operationer. Han har bland
annat publicerat Some Aspects of Military Practices and Officers Professional
Skills (2006), Mission Abroad – Military experience from international
operations (2008), Uppdrag Chef – åtta militära chefers erfarenheter från
internationella operationer (2011) och Uppdrag Afghanistan - Bilder och berättelser från en internationell insats (2016). Peter doktorerar på institutionen för industriell
ekonomi och organisation/ITM vid Kungliga Tekniska högskolan. Han
är föreståndare vid Centrum för Studier av Militär och Samhälle (CSMS).


Profilbild av Peter Tillberg