Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sofia Lingegård

Profilbild av Sofia Lingegård

FORSKARE

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B

Om mig

Jag är intresserad av möjligheterna att att använda affärsmodeller och offentlig upphandling för att främja ett livscykelperspektiv och därmed cirkulär ekonomi. 

För närvarande arbetar jag med följande projekt:

Cirkulär offentlig upphandling som katalysator för cirkulär ekonomi (FORMAS). Projektets övergripande syfte är att beskriva vad som menas med cirkulär upphandling, sammanställa nuläget samt föreslå lämpliga typer av upphandlingskriterier för att på sikt stimulera och bredda den praktiska tillämpningen av denna upphandlingstyp. See mer info här: https://www.kth.se/abe/2.1987/cirkular-offentlig-upphandling-som-katalysator-for-cirkular-ekonomi-1.858310.

Förväntningar och konsenvenser av cirkuläritet i samhället (FORMAS). Det övergripande syftet med detta projekt är att identifiera och analysera kontexten samt de bredare systemiska konsekvenserna av en övergång till mer cirkulära produktions- och konsumtionssystem. De tre huvudelarna av projektet är: 

  • Genomföra en genomgång av diskursen som används för att främja cirkulär produktion och konsumtion.
  • Undersöka de potentiella omflyttningseffekterna som kan ske vid ökad cirkulär produktion och konsumtion
  • Analysera potentiella konsekvenser för miljöpåverkan samt för social- och ekonomisk påverkan

GRASS - Hållbara produktionssystem för alger i Östersjön (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea). Mitt fokus där är policynivån i relation till hållbar produktion och användning av alger. https://www.submariner-network.eu/projects/grass

Tidigare projekt

Under min Post doc på institutionen för Fastigheter och byggande på KTH arbetade jag med hållbar infrastruktur från en livscykelperspektiv. En stor del av mitt arbete som post doc gjordes inom ramen för forskningsprogrammet ProcSIBE, https://www.procsibe.se, där jag fortfarande är verksam. 

Ex på projekt inom Procsibe:

Upphandlingsstrategier för hållbar utveckling i infrastruktursektorn

Syftet var att undersöka hur en upphandlingsstrategi baserad på kontrakt där projekting, produktion och underhåll integreras (funktionsupphandling) kan utformas och implemneteras för att stärka möjligheterna till ökad innovation och minskad livscykelkostnad. 

Implementering av upphandlingkriteria för hållbart samarbete i infrastrukturprojekt

Syftet var att bidra till en effektivare implementering av polycier och mål för minskad klimatpåverkan från infrastruktursektorn. Fokus låg på upphandlingkrav, olika organisationers ambitionsnivå i förhållande till policy samt marknadens mognad.

Jag disputerade på Linköpings universitet 2014 med en avhandling om produkt- och tjänsteerbjudande (funktionsupphandling) för stora tekniska system som järnväg och väg. Avhandling: Integrated Product Service Offerings for Rail and Road Infrastructure: Reviewing Applicability in Sweden. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-110015


Kurser

Examensarbete inom strategier för hållbar utveckling, avancerad nivå (AL250X), lärare | Kurswebb

Miljöekonomi (AL1357), lärare | Kurswebb

Miljömanagement (AL2160), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Miljömanagement II, fördjupningskurs (AL2161), kursansvarig, lärare | Kurswebb