Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Short Summary in Swedish (Svensk kort CV)

Dr. Tigran Haas

Docent och Lektor med fokus på samhällsplanering, stadsutformning och hållbar stadsgestaltning vid Institution för Samhällsplanering och miljö, Avdelningen för urbana och regionala studier, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, KTH – Kungliga Tekniska Högskolan. Han är också förra direktören för Civitas Athenaeum Laboratory (CAL), en del av en forskningsplattform för tillämpad samhällsvetenskap vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH. Tigran Haas är nuvarande föreståndare för den nya KTH Centra för framtida stadsrum (CFP – Centre for the Future of Places).

Tigran Haas har bakgrund inom arkitektur, stadsplanering och stadsutformning, samhällsplanering, miljövetenskap och regional planering och vetenskap. Han har skrivit över 60 vetenskapliga artiklar, 35 konferenspapper, 5 böcker, 4 forskningsantologier och har varit inblandad i undervisning i internationella utbildningsprogram som: Fastighetsförvaltning, Miljöteknik och hållbar infrastruktur (EESI), Fysisk planering (SP), Strategisk förvaltning, Stadsplanering och design och Hållbar stadsplanering och design (SUPD), liksom det nuvarande ettåriga avancerade Mastersprogram i urbanismstudier (MUSE).

Tigran Haas har också varit Forskarassistent (postdoktoral stipendium) vid Prestigefyllda amerikanska universitet: MIT - Massachusetts Institute of Technology, Boston (värd: Prof. William J Mitchell), University of California Berkeley (värd: Prof. Robert Cervero) och University of Michigan, Ann Arbor (Värd: Prof. Douglas Kelbaugh). Tigran Haas har fått finansiering från bland annat Ax:son Johnson Stiftelse, Knut och Alice Wallenberg Stiftelse, Formas, Vetenskapsrådet, Energimyndigheten och Riksbyggen.

Han är redaktör för boken New Urbanism & Beyond (2008), Rizzoli New York och Sustainable Urbanism & Beyond (2012), Rizzoli New York. Till­sammans med Krister Olsson är han redaktör för boken Emergent Urbanism: Urban Planning & Design in Times of Systemic and Structural Change (2014) och Urbanismer - Dagens stadsbyggande i retorik och praktik (2016) Nordic Academic Press Lund. Hans kommande bok för Routledge (2017) London/New York (med Hans Westlund) är In the Post-Urban World: Innovative Transformations in Global City Regions, en antologi som inkluderar några av dagens ledande urban tänkare som Richard Florida, Saskia Sassen, Robert Putnam, Paul Knox, Emily Talen, Richard Sennett, Manuel Castells, Rahul Mehrotra, Edward Glaeser och många andra.