Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Maria Wallin

Profile picture of Maria Wallin

Service assistent

Details

Works for

ITM SERVICE

Telephone
Address
LINDSTEDTSVÄGEN 30

About me

Som serviceassistent på ITM:s servicecenter bistår jag och mina kollegor med beställningar via KTH:s & statliga ramavtal för:

  • Kontorsmaterial
  • Böcker
  • Diverse inköp
  • Catering
  • Taxi
  • Resor/gruppresor
  • Konferenser
  • Event
  • Disputationer / licentiat

Så snart vi får ett beslut, gällande disputation/licentiat för doktorand, av forskarutbildningsadministrationen på ITM kontaktar vi handledare och doktorand för bokning av opponenter, betygsnämnd, gäster, salar och catering enligt skolchefsbeslut.

Tveka inte att kontakta mig och mina kollegor på: !

Profile picture of Maria Wallin