Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Popular Science Publ.

  1. Barsoum Z., ”Ny doktorsavhandling: Restspännings- och utmattningsanalyser av svetsade stålkonstruktioner” (swedish), Svetsen, Årg 67, No 3, 2008.
  2. Barsoum Z. and Sperle J.-O., ”Mentorprogram för forskning kan ge kommersiella fördelar för svensk industri” (swedish), Svetsen, Årg. 68, No. 2, 2009.
  3. Barsoum Z., ”Avancerade metoder för noggrannare dimensionering av svetsade konstruktioner” (swedish), Svetsen, Årg. 68, No. 3, 2009.
  4. Sperle J.-O., Barsoum Z., Uppfeldt B. And Gyllenram R., ” Hållbart byggande med lättkonstruktioner och höghållfast stål - kan vi lära något av fordonsindustrin?” (swedish), Samhällsbyggaren, No. 2, 2012.
  5. Barsoum Z., Alpsten G., Tranvik P., Johansson L., ”Haverierna ökar när kunskaperna om stål minskar”, debate article (Swedish), Ny Teknik, Nr 40, pp. 24.25, October 2013.
  6. Stenberg T., Lindgren E., Schneider C., Barsoum, ”Modern kvalitetssäkring av svetsförband – ett stort framsteg mot industri 4.0”, Svetsen, Årg 75, No. 3, 2016.
  7. Barsoum Z., ”Nya rekommendationer för HFMI-efterbehandling” (Swedish), Svetsen, Årg 76, No. 2, 2017.
  8. Al-Emrani M, Barsoum Z., ”Konstruktion i fokus: Behandling av svetsar för längre livslängd” (Swedish), Stålbyggnad, No. 3, 2017.

Profile picture of Zuheir Barsoum

Portfolio

  • Popular Science Publ.
  • Books