Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Behandling av personuppgifter

KTH är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas av KTH vid behörighetsprövning, meritvärdering, urval och antagning. De behandlas även under kursens genomförande vid kursregistrering samt vid uppföljning av dina resultat och rapportering av resultat.

Följande personal vid KTH behandlar dina personuppgifter:

  • Kursadministratör: upprättande av huvudlistor för rapportering i Ladok av avklarade kursmoment.
  • Utbildningscoacher: uppföljning, handledning och stödinsatser relaterat till uppsatta mål i kursen.

Uppgifterna kommer att hanteras fram till dess att kurserna är avslutade och rapporterade i sin helhet till Ladok.

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har alla som finns i KTHs register rätt att få information om vilka uppgifter som registrerats. Ansökan om registerutdrag måste vara skriftlig och egenhändig undertecknad. Ansökan skickas till:

KTH
Att: Personuppgiftsombud
Brinellvägen 8
100 44 Stockholm

Du har rätt att begära att personuppgifter korrigeras, blockeras eller avlägsnas om de inte behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Kontakta KTH på följande adress:

KTH
RCN Studieadministration
100 44 Stockholm
Epost: info@rcn.kth.se

Uppgifter om dig som är allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om de efterfrågas.