Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurs- och poängregistrering

Antagning

För att bli antagen krävs det att du har gjort en korrekt anmälan till kursen samt uppfyller behörighetskraven på kursen.

Kursregistrering

Kursregistrering sker löpande. För att bli kursregistrerad krävs det att du är antagen till kursen (se ovan), att kursomgången du är antagen till har startat samt att du har varit aktiv i kursen (Aktiv innebär att du har loggat in i materialet som tillhör kursen samt fyllt i ansvarsförsäkran som kommer upp automatiskt första gången du gör något på kursen). Räkna med att det tar 1-3 veckor att få kursregistreringen inrapporterad, från det att kursomgången har startat och du har varit aktiv i kursen.

Efter att du fyllt i ansvarsförsäkran behöver du vara fortsatt aktiv i kursen för att inte få tidigt avbrott, aktivitet läses av med hjälp av inloggningar. Det är bra om du loggar in minst en gång i veckan till kursen, även om du väljer att läsa kursmaterialet på papper och inte på nätet. Är du inte aktiv under de tre första veckorna kommer du få ett tidigt avbrott. Får du ett tidigt avbrott, men vill fortsätta kursen så kontakta studievägledningen. Om du inte kontaktar studievägledningen under kursens ramtid blir du inte kursregistrerad på kursen. 

Om du inte blir kursregistrerad den termin du blev antagen till kursen måste du göra en formell anmälan igen. Om du är osäker på hur du är registrerad, kontakta studievägledningen (se Student Lounge).

Poängregistrering

Momentdatumet (examinationsdatum) sätts till rapporteringsdatum och behöver inte motsvara exakt det datum du skickade in momentet i plattformen. Rapportering sker löpande, oftast en gång i veckan. För att momenten ska kunna rapporteras in krävs det att du har blivit antagen och kursregistrerad. Räkna med att det tar 1-3 veckor för att få resultaten inrapporterade, efter det att du har slutfört momentet. Registrering av poäng sker i KTH:s LADOK och görs manuellt.