Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studiemedel

Våra kurser är studiemedelsberättigande. Du bör noga undersöka vilka villkor som gäller i samband med studiemedel genom att kontakta CSN. Bland annat kan du bli återbetalningsskyldig om det visar sig att du inte uppfyller CSN:s krav. Du kan också få svårighet att beviljas nya lån i framtiden om du inte tenterar högskolepoäng i den omfattning som CSN kräver.

På blanketten ska den som söker studiemedel ange att det gäller grundläggande högskoleutbildning samt start- och slutvecka för de veckor du själv önskar vara aktiv. Dessa veckor ska hamna inom ramtiden för det kurstillfälle du är anmäld till och motsvara de poäng kursen är på. Start och slutveckor för denna ramtid står angivna i samband med respektive formulär för datakonto till kursen samt i Student Lounge när du loggat in. Tidsplanen i din inloggningssida Student Lounge har ingenting med kursens ramtid att göra, utan är endast din personliga tidsplan. Tänk också på att den takt du valt att studera kursen på påverkar ditt studiemedel. Om du har frågor kring denna tidsplan, kontakta mentorerna.

För frågor angående studiemedel bör du i första hand ta kontakt med CSN.

Läs mer om studiemedel på CSN