Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vanliga frågor

Komma igång med studierna

 • Jag har gjort en anmälan, vad händer nu?
  Du väntar på ett antagningsbesked på din anmälan från antagning.se. Någon vecka innan din kurs startar kommer vi att skicka ut ett välkomstbrev med information med hur du kommer igång med din kurs.

  Det finns även lite generell information om hur det fungerar att studera våra nätkurser som du kan ta del av här.
 • Hur väljer jag rätt kurskonto?
  Det är viktigt att du väljer rätt kurskonto till din kurs, d.v.s. att kurskontot matchar det kurstillfälle som du blivit antagen till. Om du valt ett kurskonto som inte stämmer överens med det kurstillfälle du är antagen till ska du kontakta studievägledningen (info@rcn.kth.se) som kan hjälpa dig med att rätta till detta.
  Ifall du känner dig osäker på vilket kurstillfälle du är antagen till kan du också kontakta studievägledningen.

 • Kan jag anmäla mig till ett kurstillfälle som redan har startat?
  Tyvärr kan man bara anmäla sig fram till kursstart på våra kurser. 
  Här kan du läsa mer om hur anmälan görs.

Hur fungerar det att läsa kurserna?

 • Blir jag indelad i en studiegrupp och måste vara närvarande i klassrum på plats eller på internet?
  Alla läser tillsammans och får hjälp av våra lärare eller studiekamrater via nätet. Våra lärare går också att kontakta via telefon och epost.

 • Hur går proven till?
  Proven görs över internet. Några av våra kurser har en muntlig examination, denna kan dock göras över Skype vid önskemål.

 • Måste jag vara uppkopplad och ha dator för att jobba med kursen?
  Det beror på vilken kurs du läser, ta kontakt med våra mentorer för mer information mentor@nti.se

 • Vad händer om jag inte hinner arbeta klart med kursen?
  §  Om du inte ansökt om studiemedel: Det gör ingenting. 
  §  Om du erhåller studiemedel för kursen: Du riskerar att bli återbetalningsskyldig. Kontakta CSN för att ta reda på hur just din situation ser ut!

 • Kostar det något?
  Alla högskolestudier är gratis för svenska medborgare (samt medborgare i EU/EES och Schweiz). För dig som kommer från länder utanför denna region tillämpas ansöknings- och terminsavgift där nivåerna bestäms lokalt av varje lärosäte. För KTH gäller följande.

Har du läst kurser hos oss tidigare?

 • Jag började läsa en kurs en tidigare termin. Hur gör jag för att slutföra den?
  Kontakta studievägledningen (info@rcn.kth.se) som kan hjälpa dig att komma igång med kursen igen.

 • Jag vill läsa en till kurs
  För att få tillgång till kursmaterialet för din nya kurs måste du lägga till kursen i ditt Student Lounge. Du gör på samma sätt som när du skapade kurskontot och följer instruktionerna för hur du lägger till en kurs. 

Ditt kurskonto

 • Jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter, hur gör jag?
  Kontrollera till att börja med att du använder din nuvarande e-postadress som användarnamn och ett nuvarande mobilnummer. Om du vet ditt användarnamn kan du trycka på "glömt lösenord". Då skickas ett nytt lösenord till dig via SMS till mobilnumret du har kopplat till ditt konto. Om detta inte fungerar eller om du inte kommer ihåg ditt användarnamn ska du kontakta mentorerna.
 • Jag vill byta användarnamn, hur gör jag?
  Om du inte längre använder e-postadressen som är ditt användarnnamn är det viktigt att du byter den till en e-postladress du använder eftersom det är på den adressen vi skickar ut viktig information till dig. För att byta användarnamn kontaktar du din mentor.

 • Jag har inte fyllt i ett korrekt personnr
  Om du inte fyllt i ett korrekt personnr av någon anledning när du skapade ditt kurskonto måste du kontakta studievägledningen. Har du inte ett korrekt personnr kan du inte bli kursregistrerad, få moment inrapporterade eller intyg på avklarad kurs.

Kan jag läsa en kurs för att få gymnasiekompetens?

Det är upp till varje lärosäte att besluta om kurser kan likställas med gymnasiekompetens. Du kan därför höra med den antagningsenhet vid det lärosäte som du tänkt studera vid om din kompetens motsvarar t.ex. Ma C eller D. Våra kurser vänder sig dock till studenter som redan har behörighet från gymnasiet.

Studiemedel

 • Kan jag söka studiemedel för kurserna?
  Ja, våra kurser är studiemedelsberättigande men du bör noga undersöka vilka villkor som gäller i samband med utbetalning av studiemedel. Bland annat kan du bli återbetalningsskyldig om det visar sig att du inte uppfyller CSN:s krav. Du kan också få svårighet att beviljas nya lån i framtiden om du inte tenterar högskolepoäng i den omfattning som CSN kräver.

  För frågor om studiemedel bör du i första hand läsa informationen på www.csn.se och www.csn.se/hogskola/ansokan/ansokan-utbetalning , samt ta kontakt med CSN .

  Det är du själv som student som är ansvarig för att den information du lämnar till CSN är korrekt samt att det avtal du ingår med dem uppfylls.

 • Hur söker jag studiemedel?
  På blanketten ska den som söker studiemedel ange att det gäller grundläggande högskoleutbildning samt ange start- och slutvecka för de veckor du själv önskar vara aktiv.

  Kursens start- och slutdatum: veckorna du ser angivna vid kurstillfällena ska inte tolkas som kursens start- och slutdatum. Det är i själva verket veckorna under den period kursen får läsas*. Start- och slutdatum för kursen bestämmer du i praktiken själv.

  Exempel: du vill läsa en 7,5-poängskurs och det passar dig bäst att starta vecka 26. Eftersom 1,5 hp motsvarar 1 veckas heltidsstudier blir kurslängden 5 veckor (och slutdatumet därmed vecka 30) om du läser i 100% studietakt. För 50% studietakt blir kurslängden 10 veckor (och slutdatumet därmed vecka 35). För 25% studietakt blir kurslängden 20 veckor (och slutdatumet därmed vecka 45). Om du söker studiemedel för kursen är det viktigt att start- och slutdatum inryms inom veckoangivelserna angivna vid kurstillfällena. Läs igenom www.csn.se/hogskola/hur-mycket-kan-du-fa/heltid-deltid samt kontakta CSN om du känner dig osäker på hur du ska fylla i studiemedelsansökan.

  * = Om du inte söker studiemedel för kurserna så gäller fri studietakt och då behöver du inte bry dig om veckoangivelserna. Då startar du när du vill och slutar när du vill.Har du andra frågor är du välkommen att höra av dig till studievägledningen info@rcn.kth.se