Så här behandlar vi dina personuppgifter

Avdelningen för näringslivssamverkan på KTH behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Denna informationstext förklarar vilka personuppgifter som avdelningen behandlar och för vilka ändamål, samt vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter avdelningen har med bakgrund av denna personuppgiftsbehandling.

KTH skyddar din personliga integritet i enlighet med GDPR.

Samling och lagring av persondata

Varför dina personuppgifter behandlas

Avdelningen kommer behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Digitala nyhetsbrev/utskick
 • Undersökningar
 • Inbjudningar till event
 • Nyheter om KTH
 • Nyheter om möjligheter till engagemang
 • Internt arbete för administrativt ändamål tex att administrera en aktivitet du deltagit i eller registrerat dig för, hantera eventuella återkopplingar eller klagomål
 • Annonsering i KTH Exjobbportal

Om du har frågor om något av dessa ändamål eller hur vi kommunicerar med dig, kontakta oss gärna via naringslivssamverkan@kth.se .

Vilka personuppgifter som behandlas

Den information vi har om dig kan härstamma från:

 1. Att du deltagit på ett av våra event och samtyckt att vi lagrar dina personuppgifter.
 2. Att du annonserat examensarbete i KTH Exjobbportal och samtyckt att vi lagrar dina personuppgifter.
 3. Att du fyllt angett din e-postadress för att prenumerera på våra utskick.
 4. Att du återkommande samverkat med KTH på annat sätt.

De uppgifter vi samlar in är kontaktuppgifter såsom namn, e-post samt arbetsgivare och befattning.

Vid deltagande på konferenser, seminarier eller andra event kan vi komma att spela in eller fotografera. Det innebär att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier som vi behandlar och som även kan komma att publiceras. Vi kommer att meddela dig i förväg om sådan upptagning eller fotografering kommer ske.

Vi kommer inte att publicera ljud- och bildupptagningar som du har en framträdande roll i utan ditt samtycke.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Fråga oss om tillgång till, korrigering eller radering av dina data.
 • Begränsa bearbetning (väntande korrigering eller radering).
 • Styra vilken kommunikation/marknadsföring som du vill ta del av.
 • Rätt att bli glömd.

I enlighet med GDPR så värnar vi om ”Rätten att bli glömd”. På din begäran kan vi sluta behandla dina personuppgifter, kontakta oss då på naringslivssamverkan@kth.se .

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter

 1. Tillhandahålla och administrera konferenser eller andra event som du anmält dig till eller deltar i.
  Sådan behandling sker för att uppfylla de åtaganden KTH har gentemot dig i och med din anmälan. I samband med konferenser kommer en deltagarlista skickas ut till samtliga deltagare och talare där uppgifter om ditt namn, epost och din arbetsgivare kan förekomma. Sådant utskick sker med anledning av deltagarnas berättigade intresse att få information som de kan anses ha intresse av.
 1. Utskick av nyhetsbrev och information till dig angående KTH:s verksamhet och kommande konferenser och andra event.
  Dessa utskick sker enbart för att uppfylla KTH:s berättigade intresse av att kunna informera dig om vår verksamhet. Du har alltid möjlighet att tacka nej till sådan behandling.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi har personuppgiftbiträdesavtal med CGI, vår leverantör av CRM-system.

Vi säljer eller delar inte personuppgifter till tredje part.

Vår dataskyddsansvarig ansvarar för övervakningen av överensstämmelse med relevant lagstiftning i samband med skyddet av personuppgifter och kan kontaktas på abuse@kth.se.

Lagringstid

KTH kommer att spara dina personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för det ändamålet de samlades in för. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter så länge som du är medlem, står med i våra register för nyhetsbrev eller så länge som vi behöver för att administrera de tjänster vi tillhandahåller dig eller din arbetsgivare.

KTH kan spara vissa personuppgifter längre än vad som sagts ovan för att tillgodose krav enligt arkivlag.

Kontakta dataskyddsombud på dataskyddsombud@kth.se  om du har några frågor.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2020-09-15