Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Seminarium: Att förutse framtiden: AI, EO & Googles hållbarhet

Doktorand- och masterstudenter är välkomna till följande seminarium, där Noel Gorelick kommer att ge en översikt över flera Google-projekt som använder maskininlärning och artificiell intelligens med jordobservation för att hantera klimatförändringar, risker för katastrofer och hållbarhet.

Tid: On 2024-05-08 kl 15.00

Plats: The VIC studio, Room nr: D4450, Floor: 04, Entrance: Lindstedtsvägen 9, floor 3

Språk: Engelska

Medverkande: Noel Gorelick

Exportera till kalender

Dr. Noel Gorelick är en forskare och mjukvaruingenjör på Google samt en av grundarna av Google Earth Engine, en plattform för dataanalys i planetskala som används av över 750 000 forskare världen över. I sin roll som Chief Extraterrestrial Observer hjälper han för närvarande forskare, regeringar och icke-statliga organisationer att använda Earth Engine för att tackla några av samhällets största utmaningar som torka, katastrofer, sjukdomar och avskogning.

Dessutom kommer Noel Gorelick att hålla en introduktionsföreläsning om Google Earth Engine för studenter i en GIS-kurs, mellan kl. 10-12 den 8 maj i F1 (Alfvénsalen), Lindstedtsvägen 22. ALLA studenter är välkomna att delta i denna föreläsning!